SYSTEM RADIOWĘZŁOWY RSN 301   NOWOŚĆ


    System radiowęzłowy RSN 301 przeznaczony jest do pracy w dużych i średnich instalacjach radiowęzłowych i służy do nagłaśniania strefowego, poprzez sieć radiowęzłową, dużych budynków biurowych i zakładów pracy, dużych obiektów handlowych i magazynów, obiektów sportowych, banków, hoteli itp.
      System RSN 301 nie ma określonej jednoznacznie struktury i wyposażenia. Jego struktura jest strukturą otwartą, ustalaną indywidualnie dla poszczególnych użytkowników, z uwzględnieniem wielkości sieci radiowęzłowej, jej przeznaczenia i wymaganych możliwości funkcjonalnych.
      System może pracować z dowolnymi sieciami radiowęzłowymi o napięciu nominalnym 30, 100 lub 120V.

Podstawowe możliwości systemu:

System nagłaśniania strefowego stojaka pracuje wg następujących zasad W skład systemu wchodzą:
      - Stojak radiowęzłowy SR 301
      - Stojaki radiowęzłowe SR 302
      - Pulpity mikrofonowe PMR 3xx
(gdzie xx oznacza liczbę przycisków sterujących i może przyjmować wartości 4, 8 lub16).

Stojak SR 301 jest podstawowym stojakiem systemu i zawiera:

      Standardowo stojak przystosowany jest do współpracy z 12 dowolnymi pulpitami mikrofonowymi. Do stojaka można dołączyć 4 liniowe źródła dźwięku, przy czym tylko dwa (dowolnie wybrane) wchodzą w skład wyposażenia standardowego. Pozostałe są wyposażeniem dodatkowym stojaka.
      Komunikaty alarmowe i sygnały alarmowe zapisane są w postaci cyfrowej w pamięci typu ROM. Ich treść i rodzaj ustalany jest indywidualnie z zamawiającym.
      W stojaku mogą pracować dwa rodzaje komutatorów linii radiowęzłowych, a mianowicie komutatory, w którch poszczególne linie są przyporządkowane na stałe wzmacniaczom mocy i komutatory, które pozwalają na dowolne przyporządkowanie linii wzmacniaczom. Komutatory pierwszego rodzaju pozwalają tylko na wyłączanie poszczególnych linii radiowęzłowych. Komutatory drugiego rodzaju (pracujące na zasadzie pola krzyżowe) umożliwiają nie tylko wyłączanie linii, ale pozwalają także dołączać je do dowolnych wzmacniaczy. Komutatory wykonywane są indywidualnie według ustaleń z zamawiającym.
      Układ dozoru i diagnostyki systemu może wykrywać i sygnalizować następujące stany awaryjne:
      - uszkodzenia pulpitów mikrofonowych lub współpracującej z nimi instalacji,
      - uszkodzenia wzmacniaczy mocy (pilot 19kHz),
      - uszkodzenia linii głośnikowych (przeciążenia, zwarcia i zwarcia żył do ziemi).
      Wykryte awarie są sygnalizowane akustycznie. Jednocześnie na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD wyświetla się komunikat informujący o miejscu i przyczynie awarii. Podany powyżej opis dotyczy wszystkich możliwości układu diagnostyki. W konkretnych rozwiązaniach mogą być wykorzystywane tylko wybrane możliwości układu (np. dozór wzmacniaczy mocy).
      Rezerwowy wzmacniacz mocy może być włączany ręcznie lub automatycznie. Przy pracy automatycznej układ komutacji tego wzmacniacza sterowany jest z układu dozoru i diagnostyki.
Liczba pracujących w stojaku wzmacniaczy mocy zależy od znajdującego się w nim wyposażenia dodatkowego. W wykonaniu standardowym w stojaku może pracować do 4 wzmacniaczy o mocy 1000W każdy. Stojak SR 301 jest typowym stojakiem 19" o wysokości 44U.
      W systemie pracuje zawsze tylko jeden stojak SR 301.
      Stojak SR 302 jest stojakiem pomocniczym, zawierającym wzmacniacze mocy oraz związane z nimi układy dozoru, odsłuchu oraz komutacji wzmacniacza rezerwowego. W stojaku możne znajdować się do 8 wzmacniaczy o mocy 1000W każdy. Stojak jest stojakiem 19" o wysokości 44U. Liczba stojaków SR 302 w systemie zależy od wielkości systemu i jego wyposażenia.
      Pulpity mikrofonowe PMR 3xx (gdzie xx oznacza liczbę przycisków sterujących i może przyjmować wartości 4, 8 lub16) przeznaczone są do nadawania komunikatów przez mikrofon. Zgodnie z podanymi wcześniej informacjami, poszczególnym przyciskom pulpitu mogą być przyporządkowane programowo, przez użytkownika, strefy do których przekazywane będą komunikaty. Do „opisu" aktualnych funkcji poszczególnych przycisków służy alfanumeryczny wskaźnik LCD. Pulpit jest urządzeniem wolnostojącym.       Dołączony jest do instalacji poprzez tabliczkę instalacyjną z odpowiednim złączem wielostykowym.
Pulpity mogą być dostarczane z wbudowanym mikrofonem elektretowym lub z mikrofonem zewnętrznym, umocowanym na elastycznym wysięgniku. Pulpity z mikrofonem zewnętrznym są dodatkowo oznaczone na końcu literą z (PMR 308/z).
      Stojaki SR 301 i SR 302 zasilane są, w zależności od liczby i mocy zainstalowanych w nich wzmacniaczy mocy, z jednofazowej lub trójfazowej sieci prądu zmiennego 220V 50Hz. Sposób zasilania pulpitów mikrofonowych zależy natomiast od ich odległości od stojaków. Przy odległościach nie przekraczających 300m pulpity zasilane są centralnie, napięciem 24V, z zasilacza znajdującego się w stojaku SR 301. Przy większych odległościach pulpity zasilane są z indywidualnych zasilaczy sieciowych, umieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie pulpitów.

DANE TECHNICZNE

1) Dwa wejścia liniowe są „zajęte" przez źródła stanowiące wyposażenie standardowe stojaka. Do pozostałych wejść mogą być dołączone dowolne źródła liniowe (magnetofony, odtwarzacze CD itp.)
2) Moce dla poszczególnych stref ustala się indywidualnie, spośród podanych wartości
3) Przy stosowaniu wzmacniaczy o mocy
UWAGA
Przy zamawianiu stojaka należy podać:
- rodzaj liniowych źródeł dźwięku stanowiących wyposażenie podstawowe (tuner, magnetofon, odtwarzacz CD). Łączna liczba tych źródeł wynosi dwa,
- liczbę i rodzaj pulpitów mikrofonowych,
- napięcie wyjściowe wzmacniaczy mocy,
- liczbę stref nagłaśniania i moce wzmacniaczy pracujących w poszczególnych strefach,
- liczbę linii głośnikowych pracujących w poszczególnych strefach oraz rodzaj tych linii (2-przewodowe, czy 4-przewodowe),
- rodzaj komutatora linii głośnikowych (o ile przewiduje się wyposażenie systemu w to urządzenie),
- wyposażenie dodatkowe (interfejs telefoniczny, układ nadawania komunikatów i sygnałów alarmowych, gong, układ dozoru i diagnostyki, wzmacniacz rezerwowy).
 
 

System radiowęzłowy RSN 301 - schemat blokowy

POWRÓT


CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10