GŁOŚNIKI RADIOWĘZŁOWE

             GŁOŚNIKI SUFITOWE serii RGS 100

             GŁOŚNIKI NAŚCIENNE

             REGULATORY GŁOŚNOŚCI

             AKCESORIA

 

 

GŁOŚNIKI RADIOWĘZŁOWE

   Głośniki radiowęzłowe produkcji CENRiT przeznaczone są głównie do pracy w instalacjach radiowęzłowych współpracujących ze stojakami radiowęzłowymi serii SR 100 i z systemem radiowęzłowym RSN 301. Mogą być także wykorzystywane w dowolnych instalacjach radiowęzłowych, w których napięcie znamionowe sygnałów fonicznych wynosi 30V, 100V lub 120V.
      W zależności od wykonania i przeznaczenia głośniki są przystosowane do współpracy z 2-przewodowymi lub 4-przewodowymi liniami głośnikowymi. Linie 2-przewodowe (tylko sygnał foniczny) stosowane są gdy współpracujące z nią głośniki nie mają regulatorów głośności lub gdy są wyposażone w takie regulatory, ale nie przewiduje się wykorzystywania głośników do przekazywania komunikatów (np. alarmowych), które musza być zawsze przekazywane z pełną mocą, niezależnie od ustawienia regulatorów głośności. Linie 4-przewodowe (sygnał foniczny + sygnał sterujący) stosowane są, gdy głośniki mają regulatory, ale regulatory te muszą być wyłączane na czas przekazywania komunikatów (tak ,aby były one przekazywane z pełną głośnością, niezależnie od ustawienia regulatorów głośności). Sygnał sterujący w liniach 4-przewodowych jest sygnałem prądu stałego o napięciu 24V.
      CENRiT oferuje dwa rodzaje głośników radiowęzłowych, a mianowicie głośniki sufitowe serii RGS 100 i głośniki naścienne serii RGN 100.
 
POWRÓT 

Głośniki sufitowe serii RGS 100

      Głośniki te przeznaczone są do montażu w sufitach podwieszanych. Charakteryzuje je nowoczesny i estetyczny wygląd oraz bardzo dobra jakość. Są proste w montażu.
      Wszystkie głośniki sufitowe mogą być instalowane na liniach o napięciu znamionowym 30V, 100V lub 120V. (do wyboru napięcia służą odczepy na uzwojeniu pierwotnym transformatora głośnikowego). Poza tym istnieje możliwość zmniejszania mocy tych głośników do 1/4 lub 1/2 mocy znamionowej ( poprzez zmianę odczepów na uzwojeniu wtórnym transformatora). Podstawowe właściwości oferowanych obecnie głośników sufitowych podane są poniżej w tabeli.

      Głośniki sufitowe mogą być dołączane do linii głośnikowych bezpośrednio lub poprzez regulatory głośności. Głośniki RGS 106/P i RGS 112/P wyposażone są w przekaźniki służące do wyłączania regulatorów przy przekazywaniu komunikatów (o ile współpracują z liniami 4-przewodowymi). Rodzaje regulatorów głośności przeznaczonych do pracy z głośnikami sufitowymi podane są w dalszej części opisu.
      Standardowo głośniki sufitowe dostarczane są w kolorze białym, ale na życzenie mogą być dostarczone w innych kolorach. 


POWRÓT 

Głośniki naścienne

      Głośniki naścienne przeznaczone są do mocowania na ścianach nagłaśnianych pomieszczeń. Podobnie jak głośniki sufitowe gwarantują odpowiednią jakość nagłaśniania. Typy i właściwości dostępnych aktualnie głośników naściennych podane są poniżej w tabeli.

   Uwagi:
1. Głośniki RGN 106U i RGN 112U mogą pracować tylko przy jednym napięciu linii (30, 100 lub 120V). Dlatego przy zamawianiu należy podać napięcie linii. Poprzez zmianę odczepu na uzwojeniu pierwotnym transformatora można natomiast zmniejszać ich moc do 1 lub 1 mocy nominalnej.
2. Głośniki RGN 106 i RGN 112 mogą pracować tylko z mocą znamionową. Przystosowane są natomiast do pracy z liniami o różnym napięciu znamionowym (poprzez zmianę odczepu na stronie pierwotnej transformatora).

      Wszystkie typy głośników naściennych wyposażone są w regulatory głośności oraz w przekaźniki służące do odłączania tych regulatorów.
      Głośniki mogą być dostarczane w kolorze czarnym lub biało-czarnym (biała skrzynka, czarne płótno). Przewód przyłączeniowy głośnika może być bez wtyku lub być zakończony wtykiem telefonicznym typu WT 04 czy też RJ 11. Kolor głośnika i rodzaj przyłącza należy wyspecyfikować w zamówieniu. 


POWRÓT 

Regulatory głośności

      Regulatory mogą współpracować ze wszystkimi typami głośników sufitowych i służą do regulacji głośność pojedynczych głośników lub całych ich grup. Są wykonywane jako regulatory oporowe i jako regulatory transformatorowe. Niezależnie od odmiany, wszystkie regulatory są regulatorami skokowymi, z 7-stopniową regulacją głośności.
      Regulatory oporowe stosowane są do regulacji głośności pojedynczych głośników lub grup głośników, których łączna moc nie przekracza 12W. Typy regulatorów oporowych w zależności od napięcia linii i mocy głośników podane są poniżej w tabeli.


      Regulatory transformatorowe stosowane są przy regulacji grupowej, gdy łączna moc głośników zawiera się w przedziale 12-70W. Regulator składa się z dwóch części, a mianowicie z regulatora właściwego RG-04 oraz z transformatora regulacyjnego TGR-04 (linie 100V), TGR-14 (linie 120V) lub TGR-24 (linie 30V). Regulatory wyposażone w przekaźnik odłączający oznaczone są dodatkowo na końcu literą P.
      Wszystkie typy regulatorów wykonane są w formie tabliczek naściennych, które mogą być mocowane na tynku lub pod tynkiem.

POWRÓT 

Akcesoria

Do dołączania głośników i regulatorów głośności do linii głośnikowych przewidziane są następujące akcesoria:
- puszka przyłączeniowa PR-01 - do stosowania w liniach 2-przewodowych
- puszka przyłączeniowa PR-02 - do stosowania w liniach 4-przewodowych
- puszka przyłączeniowa PR-03 - do stosowania w liniach 4-przewodowych
- puszka przyłączeniowa PRG-01 - do stosowania w liniach 4-przewodowych z wbudowanym przekaźnikiem
 
 

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10