PANELE WENTYLACYJNE serii PC 300


      Panele wentylacyjne serii PC 300 przeznaczone są do wymuszonego chłodzenia powietrzem urządzeń elektronicznych montowanych w stojakach 19".
      W zależności od sposobu pobierania powietrza chłodzącego, panele serii PC 300 dzielą się na: panele pobierające powietrze z przodu i panele pobierające powietrze z dołu. Do grupy pierwszej zalicza się panele o oznaczeniach PC 300÷PC 305, a do drugiej panele PC 320÷PC 325. W każdej z grup występuje kilka odmian konstrukcyjnych paneli. Odmiany te różnią się między sobą rodzajem i liczbą zastosowanych wentylatorów, a w związku z tym mają różne parametry techniczne. Szczegółowe informacje na ten temat podane są poniżej w tabeli.

Uwagi:
1. Dane dotyczące wydajności i hałasu odnoszą się do jednego wentylatora.
2. Temperatura powietrza przepływającego przez panel nie może przekraczać 70 C.
3. Panele oznaczone w kolumnie „Uwagi" symbole HD przeznaczone są do pracy ciągłej.
4. W przypadku paneli PC 32x o głębokości 350 mm podać liczbę wentylatorów.

      Panele pobierające powietrze z przodu mają specjalną konstrukcję, która umożliwia przepływ powietrza przez urządzenia zamontowane w stojaku pod tym panelem wentylacyjnym.
      Aby dodatkowo poprawić skuteczność wentylacji stojaków w których zamontowane są panele pobierające powietrze z przodu, zaleca się stosowanie, łącznie z zasadniczymi panelami wentylacyjnymi, paneli pomocniczych PC 310. Panele te montowane są w tylnej części paneli zasadniczych i "wyciągają" powietrze spod tych paneli. Sposób przepływu powietrza przez stojak z panelami wentylacyjnymi pobierającymi powietrze z przodu i działanie wspomagające paneli pomocniczych pokazane jest na rysunku.

Przepływ powietrza przez stojak przy stosowaniu paneli wentylacyjnych serii PC 300 pobierających powietrze z przodu:
a/ - rozwiązanie podstawowe
b/ - rozwiązanie o zwiększonej skuteczności chłodzenia (z pomocniczymi panelami wentylacyjnymi)
 
 
 
 

      Standardowo wszystkie panele serii PC 300 zasilane są z sieci prądu zmiennego 220V 50Hz. Na indywidualne zamówienia mogą być też wykonane panele o parametrach zbliżonych do podanych w tabeli ale zasilanych prądem stałym o napięciu 12 lub 24V. Możliwe są także wykonania paneli z płynną regulacją wydajności (poprzez zmianę obrotów wentylatorów). Wydajność tych paneli może być regulowana ręcznie lub automatycznie (na podstawie danych z czujnika temperatury).

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10