INTERFEJSY TELEFONICZNE


      Interfejsy telefoniczne IT 101-IT 104 przeznaczone są do pracy w stacjach radiowych i telewizyjnych i służą do "wprowadzania" rozmów telefonicznych na stoły mikserskie dla celów emisyjnych lub produkcyjnych. Mogą być także wykorzystywane do nagrywania rozmów telefonicznych na dowolnych rejestratorach dźwięku, bądź też do przesyłania liniami telefonicznymi audycji z magnetofonów lub innych źródeł sygnałów fonicznych.
      Interfejsy produkowane są w czterech odmianach, a mianowicie:
      - IT 101 - zasilanie 24V DC
      - IT 102 - zasilanie 220V AC
      - IT 103 - zasilanie 24V DC, wzmacniacz mikrofonowy i słuchawkowy
      - IT 104 - zasilanie 220V AC, wzmacniacz mikrofonowy i słuchawkowy
      Interfejsy IT 101 i IT 102 przeznaczone są do pracy ze stołami mikserskimi, a interfejsy IT 103 i IT 104 mogą pracować zarówno ze stołami mikserskimi, jak też samodzielnie. Wszystkie typy interfejsów mogą współpracować z aparatami telefonicznymi dowolnego typu. Jednak, przy współpracy interfejsów ze stołami mikserskimi serii SMP 851 produkcji CENRiT, zaleca się stosowanie aparatów telefonicznych APH-02 przystosowanych, specjalnie przez CENRIT, do współpracy z interfejsami.

Zalety:

      Interfejsy telefoniczne w swoim podstawowym wykonaniu składają się z: rozgałęźnika torowego, toru nadawczego, toru odbiorczego, układu sterowania głosem oraz układu zdalnego sterowania i sygnalizacji.
      W stanie spoczynkowym linia telefoniczna doprowadzona do interfejsu, dołączona jest, poprzez bierne styki przekaźnika, do współpracującego z interfejsem aparatu telefonicznego. W tym stanie pracy aparat pracuje jak zwykły aparat telefoniczny. Po włączeniu interfejsu, linia telefoniczna dołączana jest do rozgałęźnika torowego. Interfejs może być sterowany zdalnie lub lokalnie.
      Zadaniem rozgałęźnika jest rozdzielnie sygnałów z jednotorowej linii telefonicznej na dwa tory: tor nadawczy i tor odbiorczy. Tor nadawczy służy do wysyłania sygnałów ze stołu mikserskiego (sygnał CF) lub innego źródła dźwięku na linię telefoniczną, a tor odbiorczy służy do przyjmowania sygnałów z linii telefonicznej i przekazywania ich do stołu mikserskiego lub innego odbioru. W celu zminimalizowania przesłuchów między tymi torami, do rozgałęźnika dołączony jest nastawny równoważnik linii (BALANCE), który, poprzez dobór elementów R i C odwzorowujących linię telefoniczną, zapewnia optymalne warunki współpracy interfejsu z linią.
      W torze odbiorczym znajduje się: filtr środkowoprzepustowy o paśmie telefonicznym, bramka odbiorcza, regulator poziomu oraz wzmacniacz końcowy z wyjściem transformatorowym. Z wyjścia tego wzmacniacza (będącego jednocześnie wyjściem interfejsu LINE OUT B) "pobierany" jest standardowo sygnał do stołu mikserskiego.
W skład toru nadawczego wchodzą: środkowoprzepustowy filtr nadawczy i bramka nadawcza. Sygnał foniczny doprowadzany jest do toru nadawczego (poprzez transformator symetryzujący) z wejścia LINE IN. Wejście to jest przeznaczone do bezpośredniej współpracy ze stołem mikserskim.
      Interfejsy IT 103 i IT 104 są wyposażone dodatkowo we wzmacniacze mikrofonowe oraz we wzmacniacze słuchawkowe. Wzmacniacze te pozwalają na prowadzenie rozmów telefonicznych (po nawiązaniu łączności przez aparat telefoniczny) przez mikrofon i słuchawki z pominięciem aparatu telefonicznego. Do wyboru źródła dźwięku, które zostanie wprowadzone, poprzez interfejs na linię telefoniczną (mikrofon, czy też wyjście stołu) służy przełącznik MIC/LINE.
      W normalnych warunkach pracy bramka nadawcza i odbiorcza są włączone i sygnał przechodzi przez nie bez żadnego tłumienia. Po włączeniu przełącznika sterowania głosem (VOICE CONTROL) bramki sterowane są sygnałem z toru nadawczego. Układ sterujący działa w ten sposób, że gdy na wejściu LINE IN (lub MIC) nie ma żadnego sygnału, włączona jest bramka odbiorcza, a wyłączona bramka nadawcza. Interfejs jest wówczas przygotowany do przyjmowania sygnałów z linii telefonicznej. Pojawienie się sygnału na wejściu LINE IN powoduje przełączenie bramek; wyłączona zostaje wówczas bramka odbiorcza, a włączona nadawcza. Przełączanie głosem toru nadawczego wykorzystuje się wówczas, gdy nie ma możliwości dobrego zrównoważenia linii (lub gdy zachodzi konieczność bardzo dużego wzmocnienia sygnału z toru odbiorczego), a jednocześnie niezbędne jest skuteczne "rozdzielnie" toru nadawczego i odbiorczego.
      Poza omawianymi powyżej wejściami i wyjściami interfejs posiada wyjście LINE OUT A, na którym otrzymuje się sygnał wprowadzony na wejście LINE IN lub MIC oraz LINE OUT A+B, na którym otrzymuje się sumę sygnałów z toru nadawczego i odbiorczego. Wyjście to jest głównie przeznaczone do rejestrowania rozmów telefonicznych bezpośrednio z interfejsu (bez udziału stołu mikserskiego). Wyjście LINE OUT A+B wyposażone jest w uproszczony wskaźnik poziomu wysterowania pracujący na diodach LED.
      Interfejsy wykonane są w postaci paneli o wysokości 1U przystosowanych do mocowania w stojakach 19". Mogą też pracować jako urządzenia wolnostojące. Sygnały foniczne dołączane są do interfejsów poprzez złącza XLR-3, aparat telefoniczny i układ zdalnego sterowania poprzez złącza D-sub, a zasilanie przez złącze EUROPA (220V AC) lub złącze D-sub (24V DC). Na płytach czołowych interfejsów znajdują się elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne, a na płytach tylnych przyłącza sygnałowe i zasilające.

DANE TECHNICZNE

1) dotyczy tylko IT 103 i IT 104

Interfejs telefoniczny IT 101, 102, 103, 104

Interfejs telefoniczny IT 104

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10