TABLICZKI PRZYŁĄCZENIOWE TI 100

              TABLICZKI PRZYŁĄCZENIOWE serii TP

              TABLICZKI PRZYŁĄCZENIOWE serii TLx 100 NOWOŚĆ

 

 
 

TABLICZKI PRZYŁĄCZENIOWE TI 100


  Tabliczki przyłączeniowe serii TI 100 służą do dołączania urządzeń fonicznych i wizyjnych do instalacji technologicznych w rozgłośniach radiowych i ośrodkach telewizyjnych, studiach fonograficznych itp.
      Tabliczki wykonywane są w dwóch odmianach konstrukcyjnych, różniących się sposobem mocowania (podtynkowe i natynkowe) i w dwóch wielkościach (2-modułowe i 4-modułowe). W tabliczkach mogą być mocowane różne typy złączy stosowanych w instalacjach do dołączania sygnałów fonicznych, wizyjnych, sterujących oraz do zasilania.
      Tabliczki serii TI 100 oznaczane są wg następujących zasad:

      Standardowe złącza stosowane w tabliczkach oraz ich oznaczenia kodowe i wielkości mierzone liczbą zajętych modułów podane są poniżej w tabeli.
      Liczby podane w kolumnie 3 tablicy określają ile modułów zajmują dane złącza w tabliczkach podtynkowych (TI 112 i TI 114) oraz w tabliczkach natynkowych (TI 122 i TI 124).
W tabliczkach mogą być jednocześnie montowane dowolne typy złączy, a ich ogólna liczba wynika z wielkości tabliczki i liczby modułów zajmowanych przez poszczególne złącza w tabliczce danego typu.
      Kolejność złączy w tabliczce (licząc od jej lewej strony) jest zgodna z kolejnością złączy podaną w oznaczeniu tabliczki (w polach przeznaczonych na oznaczenia kodowe złączy).
Poza złączami podanymi w tabeli, w tabliczkach serii TI 100 mogą być także montowane dowolne rodzaje złączy, których wymiary nie przekraczają 26x40x30 mm (szer. x wys. x dł.). Złącza nietypowe powinny być oznaczane w polach przeznaczonych na kody poszczególnych złączy symbolami X1, X2, X3, X4. Jednocześnie należy wyspecyfikować typy złączy przyporządkowanych tym symbolom.

Przykłady oznaczeń:
TI 114 - S/1/9/
tabliczka podtynkowa o wielkości 4 modułów z gniazdem sieciowym z bolcem, wtykiem XLR-3M i gniazdem BNC.

TI 122 - 0/0/
tabliczka natynkowa o wielkości 2 modułów z dwoma gniazdami XLR-3F

TI 124 - S/X1/X2/ X1 = X2 = JACK1/4" A (słuchawkowe)
tabliczka natynkowa o wielkości 4 modułów z gniazdem sieciowym z bolcem i dwoma gniazdami JACK 1/4"A.

      Rysunki podstawowych odmian konstrukcyjnych tabliczek serii TI 100 (wraz z wymiarami) pokazane są na rysunkach poniżej.

Na życzenie zamawiającego tabliczki mogą być dostarczane, za oddzielną opłatą , łącznie z „kontrzłączami"

POWRÓT

TABLICZKI PRZYŁĄCZENIOWE serii TP


  Tabliczki przyłączeniowe serii TP xx służą do dołączania urządzeń fonicznych i wizyjnych do instalacji technologicznych w rozgłośniach radiowych i ośrodkach telewizyjnych, studiach fonograficznych itp.
      Tabliczki wykonywane są w dwóch odmianach konstrukcyjnych, a mianowicie: w obudowie drewnianej - do mocowania na ścianach oraz bez obudowy- do mocowania w ramach naściennych typu RT. Tabliczki przeznaczone do mocowania w ramach oznacza się dodatkowo literą "r" [po liczbie oznaczającej rodzaj (wyposażenie) tabliczki].
      Tabliczki mają na płytach czołowych złącza oraz szyldziki przeznaczone do opisu tych złączy. Wygląd tabliczek wraz z ich wymiarami i sposobem mocowania pokazany jest na rysunku.
Obecnie w produkcji znajdują się następujące rodzaje tabliczek:
  Objaśnienia:
GS - gniazdo sieciowe podwójne ze stykiem ochronnym
B - bezpiecznik rurkowy
XLR-3F - gniazdo XLR-3 /NEUTRIK/
XLR-3M - wtyk XLR-3 /NEUTRIK/
BNC - gniazdo BNC 75 /DAMAR HAGEN/
D9F - gniazdo D-sub /szufladowe/, 9 styków, sprzęgacz śrubowy
D15M - wtyk D-sub /szufladowy/, 15-stykowy, sprzęgacze śrubowe
D25F - gniazdo D-sub /szufladowe/, 25 styków, sprzęgacz śrubowy
D37F - gniazdo D-sub /szufladowe/, 37 styków, sprzęgacz śrubowy
JA - gniazdo JACK 1/4" A /słuchawkowe stereo/
RJ11 - gniazdo telefoniczne RJ 11 (6-stykowe)
RJ45 - gniazdo telefoniczne RJ 45 (8-stykowe

Na zamówienie mogą być wykonane dowolne rodzaje tabliczek, z dowolnymi złączami, według indywidualnych ustaleń z zamawiającym.
 
 

Tabliczka przyłączeniowa TP 13 w obudowie do mocowania na tynk


Tabliczka przyłączeniowa TP 13r do mocowania w ramie

Na życzenie zamawiającego tabliczki mogą być dostarczane, za oddzielną opłatą , łącznie z „kontrzłączami"
 

POWRÓT 

TABLICZKI PRZYŁĄCZENIOWE serii TLx 100    NOWOŚĆ
Tabliczki przyłączeniowe serii TLx 100 służą do dołączania urządzeń elektronicznych do instalacji technologicznych w rozgłośniach radiowych i ośrodkach telewizyjnych, studiach fonograficznych, teatrach, obiektach sportowych itp.

Tabliczki przystosowane są do montowania w kanałach kablowych firmy LEGRAND, przy czym, w zależności od wersji konstrukcyjnej, mogą być one mocowane bezpośrednio do kanałów lub też z wykorzystaniem osprzętu instalacyjnego firmy LEGRAND. Tabliczki przeznaczone do montażu bezpośredniego nazywane są tabliczkami przyłączeniowymi serii TLK 100, a tabliczki mocowane z wykorzystaniem osprzętu, tabliczkami serii TLM 100. Tabliczki serii TLM 100 mogą być także montowane w natynkowych i podtynkowych puszkach instalacyjnych firmy LEGRAND.

Tabliczki przyłączeniowe TLK 100 przystosowane są do montażu w kanałach typu DLP o szerokościach 100, 130, 160 i 200mm. Standardowo wykonywane są w trzech długościach, a mianowicie: 175mm, 310mm i 445mm.

Tabliczki serii TLK 100 oznaczone są według następujących zasad:Podane w oznaczeniach długości tabliczek są długościami całkowitymi, uwzględniającymi powierzchnie przeznaczone na mechanizmy mocujące tabliczki w kanałach. Efektywne pola tabliczek (pola, które mogą być wykorzystane do montażu złączy) dla różnych szerokości kanałów i dla różnych długości tabliczek podane są poniżej w tabeli.

Na tabliczkach mogą być montowane dowolne typy złączy (XLR, D-sub, BNC, Cinch, RJ, JACK, Speakon, EDAC, DIN 41622 itd.). Tabliczki są wykonywane według zamówień indywidualnych. Rodzaj złączy oraz sposób ich rozmieszczenia na płytach czołowych tabliczek należy podawać w zamówieniach. Standardowo tabliczki malowane są na kolor biały. Na zamówienie

mogą być wykonywane tabliczki o innych wymiarach i w innych kolorach.

Tabliczki przyłączeniowe TLM 100 i przystosowane są do zamocowania w kanałach kablowych DLP, kanałach kablowych DLP 3D oraz w listwach kablowych DLPlus firmy LEGRAND. Poza tym mogą być mocowane w podtynkowych i natynkowych puszkach instalacyjnych o wysokości 40mm firmy LEGRAND. Tabliczki wykonywane są w trzech wielkościach (1, 2 i 4-modułowe).

Tabliczki serii TLM 100 oznaczone są według następujących zasad:

 

Wymiary tabliczki 1-modułowej odpowiadają 2 modułom dla osprzętu Mosaic firmy LEGRAND

Wymiary tabliczki 2-modułowej odpowiadają 4 modułom dla osprzętu Mosaic firmy LEGRAND

Wymiary tabliczki 4-modułowej odpowiadają 6 modułom dla osprzętu Mosaic firmy LEGRAND

Standardowe złącza stosowane w tabliczkach TLM 100 oraz ich oznaczenia kodowe i wielkość (mierzone liczbą zajętych modułów tabliczki ) podane są poniżej.

W tabliczkach mogą być jednocześnie montowane dowolne typy złączy, a ich liczba wynika z wielkości tabliczki i liczby modułów zajmowanych przez poszczególne złącza na tabliczce.

Kolejność złączy w tabliczce (licząc od lewej strony) jest zgodna z kolejnością złączy podaną w oznaczeniu tabliczki (w polach przeznaczonych na oznaczenia kodowe złączy).

Poza złączami standardowymi, w tabliczkach serii TLM 100 mogą być montowane dowolne rodzaje złączy, których wymiary nie przekraczają 26x40x32 mm(dł. x szer. x gł.). Złącza nietypowe powinny być oznaczone w polach przeznaczonych na kody poszczególnych złączy symbolami X1, X2, X3, X4. Jednocześnie należy wyspecyfikować typy złączy przyporządkowanych tym symbolom.

Standardowo tabliczki malowane są na kolor biały. Na indywidualne zamówienie mogą być wykonywane tabliczki w innych kolorach.

Szczegółowe informacje na temat osprzętu instalacyjnego niezbędnego do montażu tabliczek w kanałach kablowych i puszkach instalacyjnych podane są w tabeli na końcu opisu.

Przykłady oznaczeń:

Tabliczki do bezpośredniego montażu na kanałach DLP

TLK 122

Tabliczka o długości 310mm do montażu na kanale DLP o szerokości 130mm; liczba i rodzaj złączy oraz sposób ich rozmieszczenia według indywidualnej specyfikacji.

TLK 143

Tabliczka o długości 445mm do montażu na kanale DLP o szerokości 200mm; liczba i rodzaj złączy oraz sposób ich rozmieszczenia według indywidualnej specyfikacji.

Tabliczki do montażu na kanałach DLP z wykorzystaniem osprzętu

TLM 101 - 2

Tabliczka o wielkości 1 modułu z gniazdem D-Sub 9F.

TLM 102 - 4

Tabliczka o wielkości 2 modułów z gniazdem D-Sub 25F.

TLM 102 - 0/1

Tabliczka o wielkości 2 modułów z gniazdem XLR-3F i wtykiem XLR-3M.

TLM 104 - 0/8/G/G

Tabliczka o wielkości 4 modułów z gniazdem XLR-3F, gniazdem BNC 75Wi dwoma gniazdami Speakon NL4MP.

Rysunki przykładowych tabliczek przyłączeniowych serii TLK100 i TLM 100 (wraz z wymiarami) pokazane są na rysunkach poniżej.
 
 

Osprzęt niezbędny do montażu tabliczek przyłączeniowych serii TLM100

w kanałach kablowych i puszkach instalacyjnych firmy LEGRAND


 
  
 
 
 

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10