ROZDZIELACZ FONII CYFROWEJ RFC 311

              ROZDZIELACZ FONII CYFROWEJ RFC 312

 

 

 

ROZDZIELACZ FONII CYFROWEJ RFC 311


   Rozdzielacz fonii cyfrowej RFC 311 jest urządzeniem służącym do rozdziału cyfrowych sygnałów fonicznych w formacie AES/EBU (według AES 3-1992).
      Przeznaczony jest do pracy w studiach radiowych i telewizyjnych, studiach nagraniowych i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność rozdziału cyfrowych sygnałów fonicznych przesyłanych torami symetrycznymi na niewielkie odległości.
      Rozdzielacz ma cztery wejścia, które współpracują z odbiornikami sygnałów cyfrowych AES/EBU oraz osiem wyjść sterowanych z nadajników linii. Każde wejście rozdzielacza może być połączone z dowolną liczbą wyjść. Połączenia między wejściami i wyjściami rozdzielacza realizuje komutator pracujący na zasadzie pola krzyżowego. Poza tym rozdzielacz wyposażony jest w zdalnie sterowany przełącznik cyfrowy, który poprzez oddzielne wyjście kontrolne, pozwala sprawdzać sygnały cyfrowe doprowadzone do wszystkich wejść rozdzielacza. Przełącznik sterowany jest w kodzie BCD.
      Rozdzielacz zasilany jest napięciem stałym +8V.

Zalety:

      Rozdzielacz wykonany jest w formie kasety standardu EUROPA (100x200mm) wyposażonej we wtyk 64-stykowy i mającej płytę czołową o szerokości 6T. Na płycie tej znajdują się diody LED sygnalizujące częstotliwość próbkowania rozdzielanego sygnału.
      Rozdzielacze RFC 311 mogą pracować samodzielnie (z zasilaniem zewnętrznym), lub w wyposażonych w odpowiednie zasilacze uniwersalnych ramach dla urządzeń cyfrowych serii 300. Obecnie dostępne są ramy RUC 311 i RUC 312. Obie ramy mają wysokość 1U i można montować w nich do czterech rozdzielaczy. Różnią się natomiast przyłączami zewnętrznymi. Ramy o symbolu RUC 311 wyposażone są w przyłącza XLR-3, a ramy o symbolu RUC 312 w 50-stykowe przyłącza D-sub.

Rozdzielacz fonii cyfrowej RFC 311 - schemat blokowy


DANE TECHNICZNE

   Akcesoria:
Uniwersalna rama urządzeń cyfrowych RUC 311
Uniwersalna rama urządzeń cyfrowych RUC 312
POWRÓT

 

ROZDZIELACZ FONII CYFROWEJ RFC 312


   Rozdzielacz fonii cyfrowej RFC 312 jest urządzeniem służącym do rozdziału cyfrowych sygnałów fonicznych w formacie AES/EBU (według AES 3-1992).
      Przeznaczony jest do pracy w studiach radiowych i telewizyjnych, studiach nagraniowych i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność rozdziału cyfrowych sygnałów fonicznych otrzymywanych ze źródeł usytuowanych w większej odległości od miejsca rozdziału.
      Rozdzielacz składa się ze stopnia wejściowego i ośmiu stopni wyjściowych. Stopień wejściowy wyposażony jest w układ korekcji kabla oraz w odbiornik AES/EBU eliminujący jitter sygnału wejściowego. Zastosowany w rozdzielaczu odbiornik AES/EBU umożliwia także synchronizowanie rozdzielanego sygnału cyfrowego zewnętrznym sygnałem odniesienia. Rozdzielacz może współpracować zarówno z torami symetrycznymi o impedancji falowej 110 OM, jak też z torami asymetrycznymi o impedancji 75 OM.
      Rozdzielacz zasilany jest napięciem stałym +8V.

Zalety:

      Rozdzielacz wykonany jest w formie kasety standardu EUROPA (100x200mm) wyposażonej we wtyk 64-stykowy i mającej płytę czołową o szerokości 6T. Na płycie tej znajdują się diody LED sygnalizujące częstotliwość próbkowania rozdzielanego sygnału i błędy w transmisji.
      Rozdzielacze RFC 312 mogą pracować samodzielnie (z zasilaniem zewnętrznym), lub w wyposażonych w odpowiednie zasilacze uniwersalnych ramach dla urządzeń cyfrowych serii 300. Obecnie dostępne są ramy RUC 311 i RUC 312. Obie ramy mają wysokość 1U i można montować w nich do czterech rozdzielaczy. Różnią się natomiast przyłączami zewnętrznymi. Ramy o symbolu RUC 311 wyposażone są w przyłącza XLR-3, a ramy o symbolu RUC 312 w 50-stykowe przyłącza D-sub.

Rozdzielacz fonii cyfrowej RFC 312 - schemat blokowy

DANE TECHNICZNE

   Akcesoria:
Uniwersalna rama urządzeń cyfrowych RUC 311
Uniwersalna rama urządzeń cyfrowych RUC 312
POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10