WZMACNIACZ ROZDZIELCZY WIZJI WRW 211

              WZMACNIACZ KOREKCYJNY WIZJI WKW 211

 

 

 

WZMACNIACZ ROZDZIELCZY WIZJI WRW 211

   Wzmacniacz rozdzielczy wizji WRW 211 jest nowoczesnym, szerokopasmowym wzmacniaczem rozdzielczym przeznaczonym do rozdziału jednego sygnału wejściowego na 6 niezależnych, wzajemnie separowanych, wyjść. Pozwala on też na korekcję amplitudy rozdzielanego sygnału wizyjnego w granicach ±3dB. Przystosowany jest do zasilania napięciami stałymi w granicach ±12V÷ +18V lub napięciami zmiennymi 2x11V.

Zalety:

    Wzmacniacz WRW 211 wykonany jest w postaci kasety o wymiarach 100x220 z płytą czołową o szerokości 6T. Wyposażony jest w dwa wtyki: 32-stykowy - sygnałowy i 9-stykowy - zasilanie. Na płycie czołowej kasety znajdują się otwory poprzez, które dostępne są regulatory wzmacniacza. Wzmacniacze mogą być też dostarczane bez płyty czołowej, wówczas mają one nazwę WRW 201.
    Wzmacniacze WRW 211 mogą pracować samodzielnie (z zasilaniem zewnętrznym) lub też w ramach serii 200 o oznaczeniach RW 231, RW 212, RW 213 RW 214 i RW 215.
    Rama RW 231 jest ramą 19" o wysokości 3U, w której można montować do 12 wzmacniaczy WRW 211 lub WRW 201. Rama wyposażona jest w zasilacz impulsowy. Przy stosowaniu ramy RW 231 sygnały zewnętrzne doprowadzone są do poszczególnych wzmacniaczy poprzez kosze przyłączeniowe KW 201 (ze złączami BNC 75 OM).
    Rama RW 212 jest ramą 19" o wysokości 1U. Można montować w niej do 4 wzmacniaczy, WRW 201. Wyposażona jest w odpowiedni transformator sieciowy, z którego zasilane są bezpośrednio znajdujące się w ramie wzmacniacze. Rama ma własne przyłącza sygnałowe (BNC 75 OM) i nie wymaga stosowania koszy przyłączeniowych.
    Pozostałe typy ram pozwalają na jednoczesne montowanie w nich fonicznych i wizyjnych wzmacniaczy serii 200. Szczegółowe informacje na ten temat podane są w opisie ram serii 200.

DANE TECHNICZNE

  Akcesoria:
Kosz przyłączeniowy KW 201
Rama z zasilaczem RW 231
Rama z transformatorem zasilającym RW 212
Rama z transformatorem zasilającym RW 213
Rama z transformatorem zasilającym RW 214
Rama z transformatorem zasilającym RW 215

POWRÓT

 

WZMACNIACZ KOREKCYJNY WIZJI WKW 211

   Wzmacniacz korekcyjno-rozdzielczy wizji WKW-211 jest nowoczesnym, szerokopasmowym wzmacniaczem wizyjnym, który umożliwia korekcję zniekształceń linearnych sygnału wizyjnego, spowodowanych przesyłaniem tego sygnału kablem współosiowym. Układ korekcji fabrycznie jest dostrojony do kabla typu RG59U o długości do 300m. Możliwe jest przestrojenie układu na inne typy kabla. Poza tym wzmacniacz pozwala na korekcję amplitudy sygnału wizyjnego w granicach ±3dB. Wzmacniacz WKW 211, poza korekcją, może także rozdzielać skorygowany sygnał na 6 niezależnych, wzajemnie separowanych wyjść. Przystosowany jest do zasilania napięciami stałymi w granicach ±12V÷ +18V lub napięciami zmiennymi 2x11V.

Zalety:

    Wzmacniacz WKW 211 wykonany jest w postaci kasety o wymiarach 100x220 z płytą czołową o szerokości 6T. Wyposażony jest w dwa wtyki: 32-stykowy - sygnałowy i 9-stykowy - zasilanie. Na płycie czołowej kasety znajdują się otwory poprzez które dostępne są regulatory wzmacniacza. Wzmacniacze mogą być też dostarczane bez płyty czołowej. Wówczas mają one nazwę WKW 201.
    Wzmacniacze WKW 211 mogą pracować samodzielnie (z zasilaniem zewnętrznym) lub też w ramach serii 200 o oznaczeniach RW 231, RW 212, RW 213 RW 214 i RW 215.
    Rama RW 231 jest ramą 19" o wysokości 3U, w której można montować do 12 wzmacniaczy WKW 211 lub WKW 201. Rama wyposażona jest w zasilacz impulsowy. Przy stosowaniu ramy RW 231 sygnały zewnętrzne doprowadzone są do poszczególnych wzmacniaczy poprzez kosze przyłączeniowe KW 201 (ze złączami BNC 75 OM).
    Rama RW 212 jest ramą 19" o wysokości 1U. Można montować w niej do 4 wzmacniaczy WKW 201. Wyposażona jest w odpowiedni transformator sieciowy, z którego zasilane są bezpośrednio znajdujące się w ramie wzmacniacze. Rama ma własne przyłącza sygnałowe (BNC 75 OM) i nie wymaga stosowania koszy przyłączeniowych.
    Pozostałe typy ram pozwalają na jednoczesne montowanie w nich fonicznych i wizyjnych wzmacniaczy serii 200. Szczegółowe informacje na ten temat podane są w opisie ram serii 200.

DANE TECHNICZNE

1) Charakterystyka bez korekcji jak dla WRW 211

  Akcesoria:
Kosz przyłączeniowy KW 201
Rama z zasilaczem RW 231
Rama z transformatorem zasilającym RW 212
Rama z transformatorem zasilającym RW 213
Rama z transformatorem zasilającym RW 214
Rama z transformatorem zasilającym RW 215

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10