SYSTEM NAGŁAŚNIANIA SŁUCHAWKOWEGO SNS 301


     System nagłaśniania słuchawkowego SNS 301 służy do sterowania stereofonicznych sieci nagłośnienia słuchawkowego i przeznaczony jest do pracy w studiach nagraniowych, dużych studiach emisyjnych i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność wykorzystania do odsłuchu sygnałów fonicznych większej liczby słuchawek.

System charakteryzuje się:

W skład systemu wchodzą:
      - wzmacniacz słuchawkowy WNS 301,
      - rozgałęziacze RNS 01,
      - indywidualne punkty słuchawkowe PNS 01.
     Wzmacniacz WNS 301 jest stereofonicznym wzmacniaczem mocy, sterującym słuchawki. Wzmacniacz ma wejście symetryczne, elektroniczne. Sygnały wejściowe doprowadzone są do wzmacniacza poprzez gniazda typu COMBO (będące kombinacją gniazd XLR-3, połączonych równolegle z gniazdami słuchawkowymi JACK 1/4". Sygnały wyjściowe pobierane są ze wzmacniacza poprzez cztery, równolegle połączone, gniazda JACK 1/4"). Wzmacniacz wyposażony jest w regulator głośności, wskaźnik przesterowania oraz oddzielne gniazdo słuchawkowe, przewidziane dla celów kontrolnych.
      Wzmacniacz wykonany jest w postaci panelu 19" o wysokości 1U przystosowanego do montażu w stojakach 19" lub do pracy wolnostojącej. Na płycie czołowej panelu znajduje się regulator głośności, wskaźnik przesterowania, kontrolne gniazdo słuchawkowe i wyłącznik sieciowy z sygnalizacją włączenia wzmacniacza. Na płycie tylnej umieszczone są gniazda wejściowe i wyjściowe, wtyk sieciowy (EUROPA) oraz zaciski uziemiające.
      Wzmacniacz zasilany jest z sieci prądu zmiennego 220V 50Hz.
W systemach, w których liczba jednocześnie pracujących słuchawek nie przekracza 60, cała sieć odsłuchowa sterowana jest z jednego wzmacniacza. Przy większej liczbie słuchawek należy stosować dwa (lub więcej) wzmacniaczy.
     Rozgałęziacz RNS 01 służy do rozprowadzania przeznaczonych do odsłuchu sygnałów stereofonicznych. Rozgałęziacz zawiera połączone równolegle gniazdo i wtyk XLR-3, służące do łączenia rozgałęziaczy między sobą oraz 6 stereofonicznych gniazd JACK 1/4", służących do dołączania indywidualnych punktów słuchawkowych. Sygnały do gniazd słuchawkowych doprowadzone są poprzez rezystory separujące.
      Rozgałęziacz wykonany jest w formie prostopadłościennego pudełka z blachy stalowej. Na górnej powierzchni pudełka znajdują się gniazda słuchawkowe JACK 1/4" , a na ściankach bocznych (przeciwległych) wtyk i gniazdo XLR-3.
      Liczba pracujących w systemie rozgałęziaczy zależy od liczby słuchawek i od struktury sieci. Jak już wspomniano wcześniej, do jednego rozgałęziacza można dołączyć maksymalnie sześć par słuchawek.
     Indywidualny punkt słuchawkowy PNS 01 służy do bezpośredniego dołączania słuchawek do sieci odsłuchowej. Może być mocowany do pulpitów, statywów itp. przedmiotów znajdujących się w studiu. Pełni jednocześnie funkcję wieszaka na słuchawki.
      Indywidualny punkt słuchawkowy zawiera potencjometryczny układ regulacji głośności (działający współbieżnie w obu kanałach) oraz dwa mikrowyłączniki (sterowane wieszakiem) odłączające automatycznie sygnały w momencie powieszenia słuchawek na wieszaku.
      PNS 01 wykonany jest w postaci pudełka stalowego. Górna (ruchoma) część pudełka wystaje poza jego obrys i pełni funkcję wieszaka na słuchawki oraz dźwigni sterującej mikroprzełączniki. Na ścianie przedniej pudełka znajduje się gniazdo JACK 1/4", służące do dołączenia słuchawek oraz pokrętło regulatora głośności. Na ścianie tylnej pudełka znajduje się natomiast zacisk śrubowy , służący do mocowania punktu do statywu, pulpitu itp. Punkt słuchawkowy PNS 01 wyposażony jest w kabel zakończony wtykiem słuchawkowym JACK 1/4" służącym do dołączania go do rozgałęziacza.
      Liczba indywidualnych punktów słuchawkowych musi, w zasadzie, odpowiadać liczbie pracujących w systemie słuchawek. Jeśli jednak słuchawki nie muszą być wyłączane i nie muszą mieć regulacji głośności, to mogą być dołączane bezpośrednio do rozgałęziaczy.

DANE TECHNICZNE

1) Dotyczy słuchawek o impedancji 150 OM.
2) W systemie mogą też być stosowane słuchawki o mniejszej impedancji. Należy jednak zwracać wówczas uwagą, aby sumaryczne obciążenie wzmacniacza nie było mniejsze niż 4 OM.

System SNS 301

POWRÓT


CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10