STOJAKI 19" serii SOm

              STOJAKI 19" serii SA

 

 

 

STOJAKI 19" serii SOm


    Stojaki serii SOm są stojakami 19" przeznaczonymi do mocowania dowolnej aparatury elektronicznej, wykonanej zgodnie z wymaganiami systemu 19". Możliwe jest także mocowanie w stojakach aparatury nietypowej. Do tego celu służy wyposażenie pomocnicze jak półki ruchome i nieruchome, wsporniki itp.. Stojaki spełniają międzynarodową normę IEC-267-1 (DIN 41494).
      Stojaki serii SOm charakteryzują się nowoczesną konstrukcją. Wykonane są z profilu aluminiowego wzmocnionego, w miejscach o największych obciążeniach, kształtownikami stalowymi. Stojaki mają dobrą sztywność i stabilność, nawet przy dużych obciążeniach. Możliwe jest montowanie w nich różnego wyposażenia pomocniczego (półki stałe i ruchome, szyny na kable, wieszaki kablowe, listwy uziemiające, łączówki teletechniczne itd.).
      Standardowo stojaki wykonywane są w trzech wysokościach: 22U, 32U i 44U. Można mocować w nich aparaturę w rastrze 1U. Oznaczenia stojaków standardowych oraz ich podstawowe wymiary podane są poniżej w tabeli.

 
Na indywidualne zamówienie mogą być wykonywane stojaki o innych wymiarach, przy czym ich wysokość nie może przekraczać 44U.
      Normalnie stojaki dostarczane są w kolorze RAL 7032 (szary), ale mogą być też wykonywane w innych kolorach (wg ustaleń z zamawiającym).
Stojaki przystosowane są do mocowania aparatury od przodu. Do mocowania aparatury w stojaku służą specjalne klatkowe nakrętki samomocujące M6.
      Stojaki mogą być przykręcane do podłoża lub ustawiane na czterech stopkach, pozwalających na jego pionowanie. Konstrukcja stojaka zapewnia odizolowanie go od podłoża (niezależnie od sposobu ustawienia).Stojaki mogą być także wyposażone w kółka jezdne z blokadą.
      Nośność stojaków przykręconych do podłoża lub ustawionych na regulowanych stopkach, wynosi 150kg. Dotyczy to obciążenia statycznego, umieszczonego w obrysie stojaka i rozłożonego równomiernie na całej jego wysokości. Nośności stojaków na kółkach podane są w objaśnieniach.
      Stojaki mogą być wyposażone w zamykane drzwi, montowane z przodu lub z tyłu stojaka. Możliwe jest także wyposażenie stojaka w drzwi umieszczone zarówno z przodu jak i z tyłu. Są dwa wykonania drzwi; pełne i przezroczyste.
      Stojaki mają bogate wyposażenie pomocnicze przeznaczone zarówno do mocowania urządzeń, jak też do wykonywania okablowania. Szczegółowy wykaz podzespołów stojaków serii SOm oraz wykaz ich wyposażenia pomocniczego podany jest poniżej w tabeli.

Stojak 19" serii SOm

Objaśnienia:
 

 1. Korpus przystosowany jest (bez żadnych dodatkowych elementów wsporczych) do mocowania dowolnego wyposażenia pomocniczego.
 2. Zarówno drzwi pełne jak i przezroczyste mogą być montowane z przodu i z tyłu stojaków (niezależnie od wysokości stojaków).
 3. Korpus wyposażony jest standardowo w dwie szyny do prowadzenia kabli. Szyny SOm D 2600 i SOm-D 2601 są natomiast szynami dodatkowymi, stosowanymi tylko w sytuacjach, gdy kable nie mieszczą się w szynach standardowych. Szyny dodatkowe montowane są na bokach korpusu stojaka. Na każdym boku może być zamontowana jedna szyna dodatkowa.
 4. Wsporniki SA-D 0700 służą do mocowania prowadnic teleskopowych SA-D 0800. Należy je stosować tylko wtedy, gdy w stojaku będą mocowane te prowadnice. Stojak musi być wyposażony zawsze w dwa wsporniki, niezależnie od liczby zamocowanych w nim prowadnic.
 5. Prowadnice teleskopowe SA-D 0800 służą do mocowania ciężkich urządzeń, (np. magnetowidów BETACAM). które muszą mieć, ze względów serwisowych, zapewnioną możliwość wysuwania do przodu ze stojaka. Urządzenia współpracujące z prowadnicami muszą mieć specjalną konstrukcję pozwalającą na mocowanie do nich prowadnic. W przeciwnym przypadku należy do montażu takich urządzeń w stojaku stosować półki wysuwane SA-D 1820. Prowadnice SA-D 0800 są prowadnicami ślizgowymi. Dostarczane są parami. Prowadnice nie mogą być stosowane w stojakach SOm 20P.
 6. Wieszaki kabli służą do mocowania kabli dochodzących bezpośrednio do zamocowanych w stojaku urządzeń. Wieszaki SOm-D 3100 nie mogą być stosowane w stojakach SOm 20P.
 7. Wsporniki paneli SOm D3200 i SOm-D3201 są niezbędne przy montażu w stojaku głębokich i/lub ciężkich urządzeń. Dostarczane są parami.
 8. Listwy uziemiające służą do rozprowadzenia w stojaku uziemień ochronnych i technologicznych. Maksymalne przekroje przewodów, które mogą być dołączane do tych listew podane są w wykazie. Na indywidualne zamówienie mogą być dostarczane listwy przystosowane do dołączania przewodów o większych przekrojach (do 100mm2).
 9. Stopki izolacyjne SOm-D 3300 są dostępne w kompletach po 4 sztuki. Służą do regulacji ustawienia stojaka w pionie.
 10. Kółka jezdne SA-D 1401 dostępne w kompletach po 4 sztuki (w tym 2 sztuki z blokadą),. Mogą być stosowane tylko w stojakach o wysokości do 32U. Nośność stojaków na kółkach wynosi 100kg obciążenia statycznego, usytuowanego w obrysie stojaka i rozłożonego równomiernie na całej wysokości lub w dolnej części stojaka.
 11. Nakrętki specjalne i wkręty M6 z podkładką służą do mocowania urządzeń w stojakach.
 12. Półki wiszące SA-D 1810 i SA-D 1811 mocowane są z przodu stojaka, jak typowe urządzenia systemu 19".
 13. Półka na prowadnicach ślizgowych, przystosowana do dużych obciążeń. Jej nośność i maksymalne wysunięcie podane jest w tabeli (nośność / wysunięcie maks.). Zajmuje w stojaku wysokość 1U. Nie może być stosowana w stojakach SOm 20P.
 14. Półka przeznaczona głównie do wykorzystania jako pulpit do pisania. Wykonana z blachy, wyposażona w prowadnice kulkowe. Zajmuje w stojaku wysokość 1U. Nie może być stosowana w stojakach SOm 20P.
 15. Półka przeznaczona głównie do wykorzystania jako ruchoma półka na przyrządy. Wykonana z płyty laminowanej, wyposażona w prowadnice kulkowe. Jej krawędź czołowa ukształtowana jest tak, że zapobiega zsuwaniu się położonych na półce przedmiotów. Zajmuje w stojaku wysokość 1U. Nie może być stosowana w stojakach SOm 20P.
 16. Zespoły łączówek i gniazd sieciowych przystosowane do mocowania, w zależności od potrzeb, do korpusu stojaka lub do szyn do prowadzenia kabli. Na indywidualne zamówienie mogą być dostarczane zespoły z innymi, niż podano w tabeli,. łączówkami, czy też przyłączami.
 17. Panel PZ 22 jest pomocniczym panelem zasilającym 220V 50Hz, służącym do rozprowadzenia w stojaku zasilania. Ma wysokość 1U. Wyposażony jest w wyłącznik z neonówką, bezpiecznik główny i 10 bezpieczników zabezpieczających poszczególne odbiory. Wszystkie bezpieczniki są bezpiecznikami rurkowymi 5x2mm. Wyłącznik i bezpieczniki umieszczone są na płycie czołowej panelu. Na jego płycie tylnej znajduje się natomiast wtyk zasilający (EUROPA) i gniazda sieciowe odbiorów (EUROPA).
 18. Panele zasilające prądu zmiennego serii PZ 300, panele wentylacyjne serii PC 300 oraz panele zasilaczy prądu stałego PZ 100, PZ 201 i PZ 202 (wraz z zasilaczami serii ZS 100, ZS 200 i ZS 300) zostały zaprojektowane specjalnie do pracy w stojakach 19". Służą do rozprowadzania w stojakach napięć zmiennych i stałych niezbędnych do pracy zamontowanej w stojaku aparatury oraz do jej chłodzenia. Szczegółowe opisy paneli zasilających i wentylacyjnych podane są w oddzielnych ulotkach informacyjnych.
Sposób zamawiania.
Przy zamawianiu stojaka należy podać:
- Rodzaj korpusu.
- Rodzaj i liczbę drzwi oraz miejsce ich zamontowania (jeśli stojak ma być bez drzwi, to nie należy specyfikować tego elementu).
- Ściany boczne (jeśli stojak ma być bez ścian bocznych, to nie należy specyfikować tego elementu).
- Wymagane wyposażenie pomocnicze (przeznaczenie i sposób doboru wyposażenia pomocniczego podany jest w objaśnieniach do wykazu podzespołów i wyposażenia stojaków).
- Sposób (miejsca) zamontowania w stojaku wyposażenia pomocniczego. Jeśli zamówienie nie będzie zawierało tej informacji to wyposażenie pomocnicze zostanie dostarczone luzem.
 
 


 
 

POWRÓT

 

STOJAKI 19" serii SA


    Stojaki serii SA są stojakami 19" przeznaczonymi do mocowania dowolnej aparatury elektronicznej, wykonanej zgodnie z wymaganiami systemu 19". Możliwe jest także mocowanie w stojakach aparatury nietypowej. Do tego celu służy wyposażenie pomocnicze jak: półki ruchome i nieruchome, wsporniki itp. Stojaki spełniają międzynarodową normę IEC-267-1 (DIN 41494).
      Stojaki serii SA charakteryzują się nowoczesną konstrukcją, wykorzystującą specjalnie zaprojektowany profil aluminiowy. Profil ten zapewnia odpowiednią sztywność i stabilność stojaka, nawet przy dużych jego obciążeniach. Pozwala też na dowolne usytuowanie w stojaku różnych pomocniczych elementów montażowych (półki stałe i ruchome, szyny na kable, wieszaki kablowe, listwy uziemiające, łączówki teletechniczne itd.).
      Standardowo stojaki wykonywane są w trzech wysokościach: 20U, 32U i 44U. Można mocować w nich aparaturę w rastrze 1U. Oznaczenia stojaków standardowych oraz ich podstawowe wymiary podane są poniżej w tabeli.

      Na indywidualne zamówienie mogą być wykonywane stojaki o innych wymiarach, przy czym ich wysokość nie może przekraczać 44U.
      Normalnie stojaki dostarczane są w kolorze RAL 7032 (szary), ale mogą być też wykonywane w innych kolorach (wg ustaleń z zamawiającym).
      Stojaki przystosowane są do mocowania aparatury zarówno od przodu, jak i od tyłu. Do mocowania aparatury w stojaku służą specjalne, klatkowe nakrętki samomocujące M6.
      Stojaki mogą być przykręcane do podłoża lub ustawiane na czterech regulowanych stopkach. Stopki pozwalają na stabilne ustawienie stojaka w pionie oraz na niewielką korektę wysokości jego ustawienia (około 30mm). Konstrukcja stojaka zapewnia odizolowanie go od podłoża (niezależnie od sposobu ustawienia). Stojaki mogą być także wyposażone w kółka jezdne z blokadą.
      Nośność stojaków bez kółek wynosi 180kg. Dotyczy to obciążenia statycznego, umieszczonego w obrysie stojaka i rozłożonego równomiernie na całej jego wysokości. Nośności stojaków na kółkach podane są w objaśnieniach.
      Stojaki mogą być wyposażone w zamykane drzwi, montowane z przodu lub z tyłu stojaka. Możliwe jest także wyposażenie stojaka w drzwi umieszczone zarówno z przodu jak i z tyłu. Są dwa wykonania drzwi: pełne i przezroczyste.
      Stojaki mają bogate wyposażenie pomocnicze, przeznaczone zarówno do mocowania urządzeń, jak też do wykonywania okablowania. Szczegółowy wykaz podzespołów stojaków serii SA oraz ich wyposażenia pomocniczego podany jest poniżej w tabeli.
 
 

Stojak 19" serii SA
 
 


Objaśnienia:

 1. Zarówno drzwi pełne jak i przezroczyste mogą być montowane z przodu i z tyłu stojaków (niezależnie od ich wysokości).
 2. Zetowniki SA-D 0500 służą (wspólnie z szynami pionowymi SA-D 0600 lub SA-D 0601) do mocowania w stojaku wyposażenia pomocniczego jak: wsporniki paneli, wieszaki kabli bocznych oraz wszelkiego rodzaju półki stałe i wysuwane (z wyjątkiem półek wiszących). Należy stosować je (parami) zawsze, gdy w stojaku będzie montowane wymienione powyżej wyposażenie pomocnicze.
 3. Szyny pionowe SA-D 0600 i SA D 0601 pełnią dwie funkcje. Wspólnie z zetownikami SA-D 0500 służą do mocowania wyposażenia pomocniczego wymienionego w punkcie 2. Mogą być także wykorzystywane do prowadzenia i mocowania kabli w stojaku. W pierwszym przypadku muszą być stosowane (parami), w drugim zaś, według potrzeb. Szyny montowane są na bokach korpusu stojaka. Na każdym boku mogą być zamontowane dwie dowolne szyny.
 4. Wsporniki SA-D 0700 służą do mocowania prowadnic teleskopowych SA-D 0800. Należy je stosować tylko wtedy, gdy w stojaku będą mocowane prowadnice SA-D 0800. Stojak musi być wyposażony zawsze w dwa wsporniki, niezależnie od liczby zamocowanych w nim prowadnic.
 5. Prowadnice teleskopowe SA-D 0800 służą do mocowania ciężkich urządzeń, (np. magnetowidów BETACAM). które muszą mieć, ze względów serwisowych, zapewnioną możliwość wysuwania do przodu ze stojaka. Urządzenia współpracujące z prowadnicami muszą mieć specjalną konstrukcję pozwalającą na mocowanie do nich prowadnic. W przeciwnym przypadku należy do montażu takich urządzeń w stojaku stosować półki wysuwane SA-D 1820. Prowadnice SA-D 0800 są prowadnicami ślizgowymi. Dostarczane są parami.
 6. Wieszaki kablowe służą do mocowania kabli dochodzących bezpośrednio do zamocowanych w stojaku urządzeń.
 7. Wsporniki paneli SA-D 2200 i SA-D 1201 są niezbędne przy montażu w stojaku głębokich i/lub ciężkich urządzeń. Dostarczane są parami.
 8. Listwy uziemiające służą do rozprowadzenia w stojaku uziemień ochronnych i technologicznych. Maksymalne przekroje przewodów, które mogą być dołączane do tych listew podane są w wykazie. Na indywidualne zamówienie mogą być dostarczane listwy przystosowane do dołączania przewodów o większych przekrojach (do 100mm2).
 9. Stopki izolacyjne SA-D 1400 są dostępne w kompletach po 4 sztuki. Służą do regulacji ustawienia stojaka (w pionie) i do ewentualnej korekcji (w zakresie do 30mm) wysokości jego ustawienia.
 10. Kółka jezdne SA-D 1401 dostępne w kompletach po 4 sztuki (w tym 2 sztuki z blokadą). Mogą być stosowane tylko w stojakach o wysokości do 32U. Nośność stojaków na kółkach wynosi 100kg obciążenia statycznego, usytuowanego w obrysie stojaka i rozłożonego równomiernie na całej wysokości lub w dolnej części stojaka.
 11. Nakrętki specjalne i wkręty M6 z podkładkami służą do mocowania urządzeń w stojakach.
 12. Półki wiszące SA-D 1810 i SA-D 1811 mocowane są z przodu stojaka, jak typowe urządzenia systemu 19".
 13. Półka na prowadnicach ślizgowych, przystosowana do dużych obciążeń. Jej nośność i maksymalne wysunięcie podane jest w tabeli (nośność / wysunięcie maks.). Zajmuje w stojaku wysokość 1U.
 14. Półka przeznaczona głównie do wykorzystania jako pulpit do pisania. Wykonana z blachy, wyposażona w prowadnice kulkowe. Zajmuje w stojaku wysokość 1U.
 15. Półka przeznaczona głównie do wykorzystania jako ruchoma półka na przyrządy. Wykonana z płyty laminowanej, wyposażona w prowadnice kulkowe. Jej krawędź czołowa ukształtowana jest tak, że zapobiega zsuwaniu się położonych na półce przedmiotów. Zajmuje w stojaku wysokość 1U.
 16. Zespoły łączówek i gniazd sieciowych przystosowane do mocowania, w zależności od potrzeb, do korpusu stojaka lub do szyn do prowadzenia kabli. Na indywidualne zamówienie mogą być dostarczane zespoły z innymi, niż podano w tabeli, łączówkami, czy też przyłączami.
 17. Panel PZ 22 jest pomocniczym panelem zasilającym 220V 50Hz, służącym do rozprowadzenia w stojaku zasilania. Ma wysokość 1U. Wyposażony jest w wyłącznik z neonówką, bezpiecznik główny i 10 bezpieczników zabezpieczających poszczególne odbiory. Wszystkie bezpieczniki są bezpiecznikami rurkowymi 5x2mm. Wyłącznik i bezpieczniki umieszczone są na płycie czołowej panelu. Na jego płycie tylnej znajduje się natomiast wtyk zasilający (EUROPA) i gniazda sieciowe odbiorów (EUROPA).
 18. Panele zasilające prądu zmiennego serii PZ 300, panele wentylacyjne serii PC 300 oraz panele zasilaczy prądu stałego PZ 100, PZ 201 i PZ 202 (wraz z zasilaczami serii ZS 100, ZS 200 i ZS 300) zostały zaprojektowane specjalnie do pracy w stojakach 19". Służą do rozprowadzania w stojakach napięć zmiennych i stałych, niezbędnych do pracy zamontowanej w stojaku aparatury oraz do jej chłodzenia. Szczegółowe opisy paneli zasilających i wentylacyjnych podane są w oddzielnych ulotkach informacyjnych.
Sposób zamawiania.
Przy zamawianiu stojaka należy podać:
- Rodzaj korpusu.
- Rodzaj i lczbę drzwi oraz miejsce ich zamontowania (jeśli stojak ma być bez drzwi, to nie należy specyfikować tego elementu).
- Ściany boczne (jeśli stojak ma być bez ścian bocznych, to nie należy specyfikować tego elementu).
- Wymagane wyposażenie pomocnicze (przeznaczenie i sposób doboru tego wyposażenia podany jest w objaśnieniach do wykazu podzespołów i wyposażenia stojaków).
- Sposób (miejsca) zamontowania w stojaku wyposażenia pomocniczego. Jeśli zamówienie nie będzie zawierało tej informacji to wyposażenie zostanie dostarczone luzem.
 
 


 
 

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10