RAMY NAŚCIENNE RT i RP


     Ramy serii RP są naściennymi ramami montażowymi przeznaczonymi do mocowania aparatury elektronicznej. Aparatura może być mocowana w ramie w dwojaki sposób, a mianowicie: we wnętrzu ramy lub na jej płycie czołowej. W pierwszym przypadku w ramie można montować dowolną aparaturę, której wymiary nie przekraczają wymiarów wnętrza ramy, w drugim zaś tylko aparaturę spełniającą wymagania systemu 19". Jeśli głębokość urządzeń montowanych na płycie czołowej nie przekracza 180mm, to płyta, wraz z przymocowanymi do niej urządzeniami, może być odchylana, o około 90o, wokół jej lewej lub prawej krawędzi pionowej. Aparatura na płycie montowana jest w rastrze 1U. Istnieje także możliwość jednoczesnego wykorzystywania obu sposobów montażu aparatury w ramie.
      Typowe zastosowania ram RP to: mocowanie ręcznych krosownic sygnałów fonicznych i wizyjnych, ram ze wzmacniaczami, tablic zasilających itp.
      Ramy wykonywane są z kształtowników stalowych obudowanych blachami osłonowymi. Rama składa się z nieruchomego, mocowanego do ściany korpusu i odchylanej (w pionie) płyty czołowej. Jeśli aparatura będzie montowana wewnątrz ramy, to płytę czołową wykonuje się z blachy stalowej i spełnia ona wtedy tylko funkcję drzwi. Jeżeli natomiast aparatura będzie montowana na płycie czołowej, to płytę wykonuje się, z kształtowników stalowych, w formie ramy, do której bezpośrednio mocuje się urządzenia. Płyty czołowe tych urządzeń tworzą wówczas płytę czołową ramy.
      Elementy konstrukcyjne ramy przeznaczone do jej mocowania do ściany wykonane są w taki sposób, że zapewniają odizolowanie ramy od ściany.
      Korpus ramy, w zależności od potrzeb, może być wyposażony w elementy wsporcze służące do mocowania urządzeń wewnątrz ramy oraz w elementy wsporcze służące do mocowania łączówek teletechnicznych, listew zaciskowych i innych elementów instalacyjnych niezbędnych do okablowania ramy i dołączenia do niej instalacji zewnętrznych.
      Ramy wykonywane są w kilku odmianach konstrukcyjnych, różniących się między sobą wysokością (liczoną krotnością U) i głębokością. Typowe wykonania ram oraz ich podstawowe wymiary podane są poniżej w tabeli.
 


      Na indywidualne zamówienie mogą być wykonywane ramy o innych wymiarach.
      Standardowo ramy dostarczane są w kolorze RAL 7032 (szary), ale mogą być też wykonywane w innych kolorach (wg ustaleń z zamawiającym).
      Ramy serii RT są ramami naściennymi, przeznaczonymi do mocowania tabliczek przyłączeniowych serii TP oraz zespołów przedwzmacniaczy mikrofonowych ZPM 03r i ZPM 04r.
      Ramy wykonywane są z kształtowników stalowych, obudowanych blachami osłonowymi. Rama składa się z nieruchomego, mocowanego do ściany korpusu i odchylanych (w pionie) drzwi. Drzwi mają formę prostopadłościennej ramy, do której mocowane są bezpośrednio tabliczki przyłączeniowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu, po otwarciu drzwi, możliwy jest dostęp do okablowania dołączonego do poszczególnych tabliczek i do doprowadzonego do ramy okablowania zewnętrznego. Elementy przeznaczone do mocowania ramy do ściany wykonane są w taki sposób, że zapewniają odizolowanie jej od ściany.
      Korpus ramy wyposażony jest w elementy wsporcze, służące do mocowania łączówek teletechnicznych, listew zaciskowych i innych elementów instalacyjnych niezbędnych do okablowania ramy i dołączenia do niej instalacji zewnętrznych.
      Ramy wykonywane są w kilku wymiarach. Typowe wykonania ram oraz ich podstawowe wymiary podane są poniżej w tabeli.
 


      Na indywidualne zamówienie mogą być wykonywane ramy o innych wymiarach.
Standardowo ramy dostarczane są w kolorze RAL 7032 (szary), ale mogą być też wykonywane w innych kolorach (wg ustaleń z zamawiającym).
 

POWRÓT


CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10