WZMACNIACZ ROZDZIELCZY FONII WRF 211

              WZMACNIACZ ROZDZIELCZY FONII WRF 212

              WZMACNIACZ ROZDZIELCZY FONII WRF 311

              WZMACNIACZ ROZDZIELCZY FONII WRF 312

              WZMACNIACZ ROZDZIELCZY FONII WRF 313s

              WZMACNIACZ ROZDZIELCZY FONII WRF 313

              WZMACNIACZ ROZDZIELCZY FONII WRF 314

              WZMACNIACZ ROZDZIELCZY FONII WRF 315

              WZMACNIACZ SUMUJĄCY FONII WSF 311

 

 

 

WZMACNIACZ ROZDZIELCZY FONII WRF 211

   Stereofoniczny wzmacniacz rozdzielczy fonii WRF 211 został zaprojektowany dla najbardziej wymagających użytkowników studiów radiowych i telewizyjnych, studiów postprodukcyjnych oraz studiów nagrań. Przeznaczony jest do separowania linii i korekcji poziomu rozdzielanych sygnałów.
    Wzmacniacz ma dwa kanały z sześcioma niskoomowymi wyjściami każdy, ale może również pracować jako wzmacniacz jednokanałowy z dwunastoma wyjściami.
    Wzmacniacz składa się z dwóch jednakowych członów, z których każdy ma symetryczny, beztransformatorowy stopień wejściowy, układ regulacji poziomu i symetryczny beztransformatorowy stopień wyjściowy do którego, poprzez odpowiednie rezystory separujące, dołączonych jest 6 wyjść danego kanału. Wzmacniacz zasilany jest napięciem stałym ±18V lub napięciem zmiennym 2x17V

Zalety:

    Wzmacniacz WRF 211 zbudowany jest w postaci kasety o wymiarach 100x220 z płytą czołową o szerokości 6T. Wyposażony jest w dwa wtyki: 32-stykowy - sygnałowy oraz 9-stykowy - zasilanie. Na płycie czołowej kasety znajdują się otwory poprzez które dostępne są regulatory poziomu wzmacniacza. Wzmacniacze mogą być też dostarczane bez płyty czołowej. Wówczas mają one nazwę WRF 201.
    Wzmacniacze WRF 211 mogą pracować samodzielnie (z zasilaniem zewnętrznym) lub też w ramach serii 200 o oznaczeniach RW 231, RW 211, RW 213, RW 214 i RW 215.
    Rama RW 231 jest ramą 19" o wysokości 3U, w której można montować do 12 wzmacniaczy WRF 211 lub 201. Rama wyposażona jest w zasilacz impulsowy . Przy stosowaniu ramy RW 231 sygnały zewnętrzne doprowadzone są do poszczególnych wzmacniaczy poprzez kosze przyłączeniowe KF 201 (ze złączami śrubowymi typu Combicon).
    Rama RW 211 jest ramą 19" o wysokości 1U. Można montować w niej do 4 wzmacniaczy WRF 201. Wyposażona jest w odpowiedni transformator sieciowy, z którego zasilane są bezpośrednio znajdujące się w ramie wzmacniacze. Rama ma własne przyłącza sygnałowe (D-sub) i nie wymaga stosowania koszy przyłączeniowych.
    Pozostałe typy ram pozwalają na jednoczesne montowanie w nich fonicznych i wizyjnych wzmacniaczy serii 200. Szczegółowe informacje na ten temat podane są w opisie ram serii 200.

DANE TECHNICZNE

  Akcesoria:
Kosz przyłączeniowy KF 201
Rama z zasilaczem RW 231
Rama z transformatorem zasilającym RW 211
Rama z transformatorem zasilającym RW 213
Rama z transformatorem zasilającym RW 214
Rama z transformatorem zasilającym RW 214

POWRÓT

 

WZMACNIACZ ROZDZIELCZY FONII WRF 212

   Stereofoniczny wzmacniacz rozdzielczy fonii WRF 212 został zaprojektowany dla najbardziej wymagających użytkowników studiów radiowych i telewizyjnych, studiów postprodukcyjnych oraz studiów nagrań. Przeznaczony jest do separowania linii i korekcji poziomu rozdzielanych sygnałów.
Wzmacniacz ma dwa kanały z sześcioma niskoomowymi wyjściami każdy, ale może również pracować jako wzmacniacz jednokanałowy z dwunastoma wyjściami.
    Wzmacniacz składa się z dwóch jednakowych członów, z których każdy ma symetryczny, transformatorowy stopień wejściowy, układ regulacji poziomu i symetryczny beztransformatorowy stopień wyjściowy do którego, poprzez odpowiednie rezystory separujące dołączonych jest 6 wyjść danego kanału. Wzmacniacz zasilany jest napięciem stałym ±18V lub napięciem zmiennym 2x17V

Zalety:

    Wzmacniacz WRF 212 zbudowany jest w postaci kasety o wymiarach 100x220 z płytą czołową o szerokości 6T. Wyposażony jest w dwa wtyki: 32-stykowy - sygnałowy oraz 9-stykowy - zasilanie. Na płycie czołowej kasety znajdują się otwory poprzez które dostępne są regulatory poziomu wzmacniacza.     Wzmacniacze mogą być też dostarczane bez płyty czołowej. Wówczas mają one nazwę WRF 202.
Wzmacniacze WRF 212 mogą pracować samodzielnie (z zasilaniem zewnętrznym) lub też w ramach serii 200 o oznaczeniach RW 231, RW 211, RW 213, RW 214 i RW 215.
    Rama RW 231 jest ramą 19" o wysokości 3U w której można montować do 12 wzmacniaczy WRF 212 lub 202. Rama wyposażona jest w zasilacz impulsowy. Przy stosowaniu ramy RW 231 sygnały zewnętrzne doprowadzone są do poszczególnych wzmacniaczy poprzez kosze przyłączeniowe KF 201 (ze złączami śrubowymi typu Combicon).
    Rama RW 211 jest ramą 19" o wysokości 1U. Można montować w niej do 4 wzmacniaczy WRF 202. Wyposażona jest w odpowiedni transformator sieciowy, z którego zasilane są bezpośrednio znajdujące się w ramie wzmacniacze. Rama ma własne przyłącza sygnałowe (D-sub) i nie wymaga stosowania koszy przyłączeniowych.
    Pozostałe typy ram pozwalają na jednoczesne montowanie w nich fonicznych i wizyjnych wzmacniaczy serii 200. Szczegółowe informacje na ten temat podane są w opisie ram serii 200.

DANE TECHNICZNE

  Akcesoria:
Kosz przyłączeniowy KF 201
Rama z zasilaczem RW 231
Rama z transformatorem zasilającym RW 211
Rama z transformatorem zasilającym RW 213
Rama z transformatorem zasilającym RW 214
Rama z transformatorem zasilającym RW 214

POWRÓT

 

WZMACNIACZ ROZDZIELCZY FONII WRF 311

   Wzmacniacz rozdzielczy WRF 311 jest wysokiej klasy wzmacniaczem rozdzielczym 1x6 zapewniającym najwyższej jakości parametry rozdzielanych sygnałów. Przeznaczony jest do separowania linii i korekcji poziomu rozdzielanych sygnałów.

    Wzmacniacz składa się z transformatorowego układu wejściowego, układu regulacji poziomu oraz sześciu transformatorowych układów wyjściowych. Wzmacniacz zasilany jest napięciem stałym -24V.

Zalety:

    Wzmacniacz WRF 311 wykonany jest w formie kasety standardu EUROPA (100x220) z płytą czołową o szerokości 7T. Wyposażony jest w dwa wtyki: 32-stykowy - sygnałowy i 9-stykowy - zasilanie. Na płycie czołowej kasety znajdują się otwory przez które dostępne są regulatory poziomu wzmacniacza.
    Wzmacniacze WRF 311 mogą pracować samodzielnie (z zasilaniem zewnętrznym) lub w ramach serii RW 300 wyposażonych w zasilacze sieciowe 24V. Obecnie dostępne są ramy RW 331, RW 332 i RW 313.
    Ramy RW 331 i 332 są ramami 19" o wysokości 3U. Można montować w nich do 10 wzmacniaczy. Rama RW 332 przystosowana jest dodatkowo do rezerwowania zasilania z zewnętrznego źródła prądu stałego 24V. Przy stosowaniu ram RW 331 i 332 sygnały zewnętrzne doprowadzone są do poszczególnych wzmacniaczy poprzez kosze przyłączeniowe KF 301 lub KF 303 (ze złączami D-sub) albo KF 302 (ze złączami śrubowymi typu Combicon).
    Rama RW 313 jest ramą 19" o wysokości 1U. Można montować w niej do 4 wzmacniaczy, przy czym muszą to być wzmacniacze z odpowiednio zmodyfikowaną płytą czołową o oznaczeniu WRF 321. Rama ma własne przyłącza sygnałowe (D-sub) i nie wymaga stosowania koszy przyłączeniowych.

DANE TECHNICZNE

  Akcesoria:
Kosz przyłączeniowy KF 301
Kosz przyłączeniowy KF 302
Kosz przyłączeniowy KF 303
Rama z zasilaczem RW 331
Rama z zasilaczem RW 332
Rama z zasilaczem RW 313

POWRÓT

 

WZMACNIACZ ROZDZIELCZY FONII WRF 312

   Wzmacniacz rozdzielczy WRF 312 jest wysokiej klasy wzmacniaczem rozdzielczym 1x3 zapewniającym najwyższej jakości parametry rozdzielanych sygnałów. Przeznaczony jest do separowania linii i korekcji poziomu rozdzielanych sygnałów.

    Wzmacniacz składa się z transformatorowego układu wejściowego, układu regulacji poziomu oraz trzech transformatorowych układów wyjściowych. Wzmacniacz zasilany jest napięciem stałym -24V.

Zalety:

    Wzmacniacz WRF 312 wykonany jest w formie kasety standardu EUROPA (100x220) z płytą czołową o szerokości 7T. Wyposażony jest w dwa wtyki: 32-stykowy - sygnałowy i 9-stykowy - zasilanie. Na płycie czołowej kasety znajdują się otwory przez które dostępne są regulatory poziomu wzmacniacza.
    Wzmacniacze WRF 312 mogą pracować samodzielnie (z zasilaniem zewnętrznym) lub w ramach serii RW 300 wyposażonych w zasilacze sieciowe 24V. Obecnie dostępne są ramy RW 331, RW 332 i RW 313.
    Ramy RW 331 i 332 są ramami 19" o wysokości 3U. Można montować w nich do 10 wzmacniaczy. Rama RW 332 przystosowana jest dodatkowo do rezerwowania zasilania z zewnętrznego źródła prądu stałego 24V. Przy stosowaniu ram RW 331 i 332 sygnały zewnętrzne doprowadzone są do poszczególnych wzmacniaczy poprzez kosze przyłączeniowe KF 301 lub KF 303 (ze złączami D-sub) albo KF 302 (ze złączami śrubowymi typu Combicon).
    Rama RW 313 jest ramą 19" o wysokości 1U. Można montować w niej do 4 wzmacniaczy, przy czym muszą to być wzmacniacze z odpowiednio zmodyfikowaną płytą czołową o oznaczeniu WRF 322. Rama ma własne przyłącza sygnałowe (D-sub) i nie wymaga stosowania koszy przyłączeniowych.

DANE TECHNICZNE

    Akcesoria:
Kosz przyłączeniowy KF 301
Kosz przyłączeniowy KF 302
Kosz przyłączeniowy KF 303
Rama z zasilaczem RW 331
Rama z zasilaczem RW 332
Rama z zasilaczem RW 313

POWRÓT

 

WZMACNIACZ ROZDZIELCZY FONII WRF 313s

   Wzmacniacz rozdzielczy WRF 313s jest wysokiej klasy stereofonicznym wzmacniaczem rozdzielczym 2x(1x2), który może także sumować sygnały doprowadzone do jego wejść lub wybierać wejście z którego będzie pobierany sygnał do rozdziału.
    Wzmacniacz ma 4 tryby pracy oznaczone literami S, M, A, B. W trybie S wzmacniacz pracuje jako standardowy, stereofoniczny wzmacniacz rozdzielczy 2x(1x2). W trybie M na wszystkich wyjściach wzmacniacza występuje sygnał będący połową sumy jego sygnałów wejściowych. W trybie A wzmacniacz rozdziela na wszystkie wyjścia sygnał doprowadzony do wejścia A (L), a w trybie B sygnał doprowadzony do wejścia B (R). Tryb pracy ustalany jest zdalnie, poprzez podanie na wejście sterujące wzmacniacza odpowiedniego sygnału sterującego.
    Wzmacniacz składa się z dwóch jednakowych członów, z których każdy jest samodzielnym wzmacniaczem rozdzielczym 1x2 oraz z układu sumująco-komutacyjnego decydującego o trybie pracy wzmacniacza. Wzmacniacz zasilany jest napięciem stałym -24V.

Zalety:

    Wzmacniacz WRF 313s wykonany jest w formie kasety standardu EUROPA (100x220) z płytą czołową o szerokości 7T. Wyposażony jest w dwa wtyki: 32-stykowy - sygnałowy i 9-stykowy - zasilanie. Na płycie czołowej kasety znajdują się otwory przez które dostępne są regulatory poziomu wzmacniacza oraz diody LED sygnalizujące tryb pracy.
    Wzmacniacze WRF 313s mogą pracować samodzielnie, (z zasilaniem zewnętrznym) lub w ramach serii RW 300 wyposażonych w zasilacze sieciowe 24V. Obecnie dostępne są ramy RW 331, RW 332 i RW 313.
    Ramy RW 331 i 332 są ramami 19" o wysokości 3U. Można montować w nich do 10 wzmacniaczy. Rama RW 332 przystosowana jest dodatkowo do rezerwowania zasilania z zewnętrznego źródła prądu stałego 24V. Przy stosowaniu ram RW 331 i 332 sygnały zewnętrzne doprowadzone są do poszczególnych wzmacniaczy poprzez kosze przyłączeniowe KF 301 lub KF 303 (ze złączami D-sub) albo KF 302 (ze złączami śrubowymi typu Combicon).
    Rama RW 313 jest ramą 19" o wysokości 1U. Można montować w niej do 4 wzmacniaczy, przy czym muszą to być wzmacniacze z odpowiednio zmodyfikowaną płytą czołową o oznaczeniu WRF 323s. Rama ma własne przyłącza sygnałowe (D-sub) i nie wymaga stosowania koszy przyłączeniowych.

DANE TECHNICZNE

  Akcesoria:
Kosz przyłączeniowy KF 301
Kosz przyłączeniowy KF 302
Kosz przyłączeniowy KF 303
Rama z zasilaczem RW 331
Rama z zasilaczem RW 332
Rama z zasilaczem RW 313

POWRÓT

 

WZMACNIACZ ROZDZIELCZY FONII WRF 313

   Wzmacniacz rozdzielczy WRF 313 jest wysokiej klasy stereofonicznym wzmacniaczem rozdzielczym 2x(1x2) zapewniającym najwyższe parametry rozdzielanych sygnałów. Przeznaczony jest do separowania linii i korekcji poziomu rozdzielanych sygnałów.
    Wzmacniacz ma możliwość monofonizowania sygnałów wejściowych. W tym trybie pracy na wszystkich wyjściach wzmacniaczy jest sygnał będący sumą sygnałów doprowadzonych do obu wejść wzmacniacza [Uwy=1 (UA+UB)].
    Wzmacniacz składa się z dwóch jednakowych członów, z których każdy ma transformatorowy układ wejściowy, układ regulacji poziomu i dwa transformatorowe układy wyjściowe. Wzmacniacz zasilany jest napięciem stałym -24V.

Zalety:

    Wzmacniacz WRF 313 wykonany jest w formie kasety standardu EUROPA (100x220) z płytą czołową o szerokości 7T. Wyposażony jest w dwa wtyki: 32-stykowy - sygnałowy i 9-stykowy - zasilanie. Na płycie czołowej kasety znajdują się otwory przez które dostępne są regulatory poziomu wzmacniacza.
    Wzmacniacze WRF 313 mogą pracować samodzielnie, (z zasilaniem zewnętrznym) lub w ramach serii RW 300 wyposażonych w zasilacze sieciowe 24V. Obecnie dostępne są ramy RW 331, RW 332 i RW 313.
    Ramy RW 331 i 332 są ramami 19" o wysokości 3U. Można montować w nich do 10 wzmacniaczy. Rama RW 332 przystosowana jest dodatkowo do rezerwowania zasilania z zewnętrznego źródła prądu stałego 24V. Przy stosowaniu ram RW 331 i 332 sygnały zewnętrzne doprowadzone są do poszczególnych wzmacniaczy poprzez kosze przyłączeniowe KF 301 lub KF 303 (ze złączami D-sub) albo KF 302 (ze złączami śrubowymi typu Combicon).
    Rama RW 313 jest ramą 19" o wysokości 1U. Można montować w niej do 4 wzmacniaczy, przy czym muszą to być wzmacniacze z odpowiednio zmodyfikowaną płytą czołową o oznaczeniu WRF 323. Rama ma własne przyłącza sygnałowe (D-sub) i nie wymaga stosowania koszy przyłączeniowych.

DANE TECHNICZNE

  Akcesoria:
Kosz przyłączeniowy KF 301
Kosz przyłączeniowy KF 302
Kosz przyłączeniowy KF 303
Rama z zasilaczem RW 331
Rama z zasilaczem RW 332
Rama z zasilaczem RW 313

POWRÓT

 

WZMACNIACZ ROZDZIELCZY FONII WRF 314

   Wzmacniacz rozdzielczy WRF 314 jest wysokiej klasy wzmacniaczem separująco-rozdzielczym zapewniającym najwyższej jakości parametry separowanych lub rozdzielanych sygnałów. Może pracować jako urządzenie stereofoniczne lub monofoniczne. Przy pracy stereofonicznej może być wykorzystywany do separacji i niezależnej korekcji poziomu obu kanałów. Przy pracy monofonicznej może pracować jako wzmacniacz rozdzielczy 1x2 lub jako sumator sygnałów wejściowych z jednoczesnym rozdziałem zsumowanych sygnałów na dwa niezależne wyjścia [Uwy= 1/2 (Ua+Ub)].
    Wzmacniacz składa się z dwóch jednakowych członów, z których każdy ma transformatorowy układ wejściowy, układ regulacji poziomu i transformatorowy układ wyjściowy. Wzmacniacz zasilany jest napięciem stałym -24V.

Zalety:

    Wzmacniacz WRF 314 wykonany jest w formie kasety standardu EUROPA (100x220) z płytą czołową o szerokości 7T. Wyposażony jest w dwa wtyki: 32-stykowy - sygnałowy i 9-stykowy - zasilanie. Na płycie czołowej kasety znajdują się otwory przez które dostępne są regulatory poziomu wzmacniacza.
    Wzmacniacze WRF 314 mogą pracować samodzielnie (z zasilaniem zewnętrznym) lub w ramach serii RW 300 wyposażonych w zasilacze sieciowe 24V. Obecnie dostępne są ramy RW 331, RW 332 i RW 313.
    Ramy RW 331 i 332 są ramami 19" o wysokości 3U. Można montować w nich do 10 wzmacniaczy. Rama RW 332 przystosowana jest dodatkowo do rezerwowania zasilania z zewnętrznego źródła prądu stałego 24V. Przy stosowaniu ram RW 331 i 332 sygnały zewnętrzne doprowadzone są do poszczególnych wzmacniaczy poprzez kosze przyłączeniowe KF 301 lub KF 303 (ze złączami D-sub) albo KF 302 (ze złączami śrubowymi typu Combicon).
    Rama RW 313 jest ramą 19" o wysokości 1U. Można montować w niej do 4 wzmacniaczy, przy czym muszą to być wzmacniacze z odpowiednio zmodyfikowaną płytą czołową o oznaczeniu WRF 324. Rama ma własne przyłącza sygnałowe (D-sub) i nie wymaga stosowania koszy przyłączeniowych.

DANE TECHNICZNE

  Akcesoria:
Kosz przyłączeniowy KF 301
Kosz przyłączeniowy KF 302
Kosz przyłączeniowy KF 303
Rama z zasilaczem RW 331
Rama z zasilaczem RW 332
Rama z zasilaczem RW 313

POWRÓT

 

WZMACNIACZ ROZDZIELCZY FONII WRF 315

   Wzmacniacz rozdzielczy WRF 315 jest wysokiej klasy wzmacniaczem rozdzielczym 1x4 zapewniającym najwyższe parametry rozdzielanych sygnałów. Przeznaczony jest do separowania linii i korekcji poziomu rozdzielanych sygnałów.

    Wzmacniacz składa się z transformatorowego układu wejściowego, układu regulacji poziomu oraz czterech transformatorowych układów wyjściowych. Wzmacniacz zasilany jest napięciem stałym -24V.

Zalety:

    Wzmacniacz WRF 315 wykonany jest w formie kasety standardu EUROPA (100x220) z płytą czołową o szerokości 7T. Wyposażony jest w dwa wtyki: 32-stykowy - sygnałowy i 9-stykowy - zasilanie. Na płycie czołowej kasety znajdują się otwory przez które dostępne są regulatory poziomu wzmacniacza.
    Wzmacniacze WRF 315 mogą pracować samodzielnie (z zasilaniem zewnętrznym) lub w ramach serii RW 300 wyposażonych w odpowiednie zasilacze sieciowe 24V. Obecnie dostępne są ramy RW 331, RW 332 i RW 313.
    Ramy RW 331 i 332 są ramami 19" o wysokości 3U. Można montować w nich do 10 wzmacniaczy. Rama RW 332 przystosowana jest dodatkowo do rezerwowania zasilania z zewnętrznego źródła prądu stałego 24V. Przy stosowaniu ram RW 331 i 332 sygnały zewnętrzne doprowadzone są do poszczególnych wzmacniaczy poprzez kosze przyłączeniowe KF 301 lub KF 303 (ze złączami D-sub) albo KF 302 (ze złączami śrubowymi typu Combicon).
    Rama RW 313 jest ramą 19" o wysokości 1U. Można montować w niej do 4 wzmacniaczy, przy czym muszą to być wzmacniacze z odpowiednio zmodyfikowaną płytą czołową o oznaczeniu WRF 325. Rama ma własne przyłącza sygnałowe (D-sub) i nie wymaga stosowania koszy przyłączeniowych.

DANE TECHNICZNE

  Akcesoria:
Kosz przyłączeniowy KF 301
Kosz przyłączeniowy KF 302
Kosz przyłączeniowy KF 303
Rama z zasilaczem RW 331
Rama z zasilaczem RW 332
Rama z zasilaczem RW 312

POWRÓT

 

WZMACNIACZ SUMUJĄCY FONII WSF 311

   Wzmacniacz sumujący WSF 311 jest wysokiej klasy wzmacniaczem sumującym zapewniającym najwyższe parametry sumowanych sygnałów. Przeznaczony jest głównie do monofonizowania sygnałów stereofonicznych. Może być także wykorzystywany do sumowania dwóch dowolnych sygnałów fonicznych. Napięcie wyjściowe wzmacniacza jest równe połowie sumy jego napięć wejściowych.
    Wzmacniacz składa się z dwóch transformatorowych układów wejściowych, układu sumującego z regulacją poziomu i transformatorowego układu wyjściowego. Wzmacniacz zasilany jest napięciem stałym -24V.

Zalety:

    Wzmacniacz WSF 311 wykonany jest w formie kasety standardu EUROPA (100x220) z płytą czołową o szerokości 7T. Wyposażony jest w dwa wtyki: 32-stykowy - sygnałowy i 9-stykowy -zasilanie. Na płycie czołowej kasety znajdują się otwory przez które dostępne są regulatory poziomu wzmacniacza.
    Wzmacniacze WSF 311 mogą pracować samodzielnie (z zasilaniem zewnętrznym) lub w ramach serii RW 300 wyposażonych w odpowiednie zasilacze sieciowe 24V. Obecnie dostępne są ramy RW 331, RW 332 i RW 313.
    Ramy RW 331 i 332 są ramami 19" o wysokości 3U. Można montować w nich do 10 wzmacniaczy. Rama RW 332 przystosowana jest dodatkowo do rezerwowania zasilania ze zewnętrznego źródła prądu stałego 24V. Przy stosowaniu ram RW 331 i 332 sygnały zewnętrzne doprowadzone są do poszczególnych wzmacniaczy poprzez kosze przyłączeniowe KF 301 lub KF 303 (ze złączami D-sub) albo KF 302 (ze złączami śrubowymi typu Combicon).
    Rama RW 313 jest ramą 19" o wysokości 1U. Można montować w niej do 4 wzmacniaczy, przy czym muszą to być wzmacniacze z odpowiednio zmodyfikowaną płytą czołową o oznaczeniu WSF 321. Rama ma własne przyłącza sygnałowe (D-sub) i nie wymaga stosowania koszy przyłączeniowych.

DANE TECHNICZNE

  Akcesoria:
Kosz przyłączeniowy KF 301
Kosz przyłączeniowy KF 302
Kosz przyłączeniowy KF 303
Rama z zasilaczem RW 331
Rama z zasilaczem RW 332
Rama z zasilaczem RW 313

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10