ROZDZIELACZ SYGNAŁÓW FONICZNYCH RSF


      Rozdzielacze serii RSF-100 są biernymi, wielokanałowymi rozdzielaczami sygnałów fonicznych o poziomach mikrofonowych lub liniowych, przeznaczonymi do pracy w studiach radiowych i telewizyjnych w wozach transmisyjnych oraz w instalacjach nagłaśniających. Służą do rozdziału sygnałów z mikrofonów (lub innych źródeł) na kilku niezależnych, galwanicznie oddzielonych obwodów. Dzięki temu unika się zakłóceń (przydźwięków sieci) spowodowanych, połączeniem, poprzez ekrany kabli mikrofonowych, "mas" różnych systemów elektroakustycznych współpracujących z jednym zestawem mikrofonów.

Zalety:

      Rozdzielacze serii 100 mogą być dostarczane w wielu odmianach konstrukcyjnych różniących się liczbą kanałów, liczbą wyjść w kanale oraz liczbą i rodzajem przyłączy wejściowych i wyjściowych. Podstawowe cechy każdego typu rozdzielacza zawarte są w jego oznaczeniu. Standardowe wykonania rozdzielaczy oraz ogólne zasady ich oznaczania podane są poniżej.

Wykonania standardowe
 

RSF mn/x/y
gdzie:
m - liczba określająca liczbę kanałów (m = 08, 10, 12)
n - liczba określająca liczbę wyjść w kanale (n = 2,3)
x - liczba określająca liczbę i rodzaj przyłączy wejściowych
      x = 0 - XLR-3F
      x = 1 - XLR-3F + wtyk zbiorczy 2)
      x = 2 - XLR-3F + XLR-3M
      x = 3 - XLR-3F + XLR-3M + wtyk zbiorczy 2)
y - liczba określająca liczbę i rodzaj przyłączy wyjściowych
      y = 0 - XLR-3M
      y = 1 - XLR-3M + wtyk zbiorczy 2) (równolegle do ostatniego wyjścia)
      y = 2 - XLR-3M + wtyk zbiorczy ( ostatnie wyjście)
1) Rozdzielacze inne niż podane w tabeli należy zamawiać indywidualnie, według podanych obok tabeli zasad.
2) Typ złącza zbiorczego należy podać w zamówieniu.

      Rozdzielacze wykonywane są w postaci wolnostojących urządzeń przenośnych. Po zdjęciu obudowy mogą być mocowane w stojakach 19". Głębokość wszystkich rozdzielaczy,niezależnie od typu, wynosi 150 mm.

DANE TECHNICZNE (dla jednego kanału)

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10