ZASILACZE SIECIOWE serii ZS


      Zasilacze serii ZS 100, ZS 200, ZS 300 są stabilizowanymi zasilaczami napięcia stałego, z ciągłą, szeregową regulacją napięcia wyjściowego, o mocy 150W. Przeznaczone są do zasilania dowolnych urządzeń elektronicznych, które wymagają dobrej stabilizacji napięć zasilających i które są czułe na zakłócenia generowane przez zasilacze impulsowe.
      Wszystkie zasilacze przystosowane są do zasilania napięciem 220V 50Hz. W zależności od typu mają one jedno lub dwa napięcia wyjściowe. Zasilacze o napięciu wyjściowym 24V produkowane są w trzech odmianach konstrukcyjnych różniących się polaryzacją napięcia wyjściowego: wejściem o polaryzacji dodatniej, wyjściem o polaryzacji ujemnej i wyjściem bez definiowanej polaryzacji (z możliwością uziemienia bieguna dodatniego lub ujemnego). Pozostałe typy zasilaczy jednonapięciowych nie mają określonej polaryzacji i mogą pracować zarówno z uziemionym biegunem dodatnim lub ujemnym, jak też bez uziemiania żadnego zacisku wyjściowego.
      Zasilacze jednonapięciowe mają wyprowadzone czujniki napięcia wyjściowego, co pozwala kompensować spadki napięcia na przewodach zasilających odległe odbiory. Poza tym w zasilaczach z jednym napięciem wyjściowym istnieje możliwość zwiększenia napięcia wyjściowego o 0,7-1V w stosunku do wartości nominalnej.
      Wszystkie typy zasilaczy są wyposażone standardowo w odłączane układy ograniczania prądu przy zwarciu lub przeciążeniu. Charakterystyki tych układów są ukształtowane w taki sposób, że prąd ograniczania maleje przy wzroście przeciążenia, a przy zwarciu ma wartość kilka razy mniejszą od wartości maksymalnej. Dzięki temu zasilacze są całkowicie odporne na długotrwałe zwarcia i przeciążenia. Po usunięciu przeciążenia lub zwarcia napięcie wyjściowe zasilacza wzrasta samoczynnie do wartości nominalnej.
      Zasilacze z określoną polaryzacją napięcia wyjściowego (ZS 124a i ZS 224a) mają, poza wyjściem głównym, pięć wyjść pomocniczych zabezpieczonych przez oddzielne bezpieczniki topikowe, wyprowadzone na płyty czołowe zasilaczy. Bezpieczniki te wyposażone są w układy sygnalizacji optycznej (diody LED), sygnalizujące uszkodzenia poszczególnych bezpieczników.
      Zasilacze montowane są na aluminiowym chassis, które jednocześnie pełni funkcję radiatora. Na płycie czołowej każdego zasilacza umieszczony jest wyłącznik sieciowy z sygnalizacją, bezpiecznik sieciowy oraz diody LED sygnalizujące obecność napięć stałych. W zasilaczach ZS 124a i 224a na płytach czołowych znajdują się dodatkowo bezpieczniki (wraz z diodami) sygnalizacyjnymi) zabezpieczające wyjścia zasilacza. Na płytach tylnych umieszczone są wielostykowe złącza nożowe (2x13 wg. DIN 41622) pełniące funkcję przyłączy zewnętrznych.
      Zasilacze, niezależnie od typu i wykonania, mają zawsze chłodzenie naturalne.

      Do mocowania zasilaczy w stojakach 19" należy stosować ramy zasilaczy PZ 100. Ramy mają wysokość 3U i mieszczą się w nich dwa dowolne zasilacze. W przypadku rezerwowania napięć z zasilaczy stałymi napięciami zewnętrznymi należy stosować, zamiast ram PZ 100, ramy PZ 201 (dla napięć o polaryzacji ujemnej) i PZ 202 (dla napięć o polaryzacji dodatniej). Ramy PZ 201 i PZ 202 mają wysokość 4U i wyposażone są w układy diodowe sumujące napięcia zasilające. Ramy te mają także dwa zestawy bezpieczników topikowych (po 5 szt. każdy) z sygnalizacją optyczną uszkodzenia. Bezpieczniki te chronią obwody wyjściowe zasilaczy (po rezerwacji).
      Wszystkie ramy i zasilacze wyposażone są w układy blokady, które uniemożliwiają włożenie do ramy zasilacza o niewłaściwym napięciu lub polaryzacji.

      Typy i podstawowe parametry oferowanych obecnie zasilaczy podane są poniżej, w tabeli.


1) Napięcie wyjściowe zasilacza może być zwiększone o 0,7-1V (np. przy rezerwowaniu zasilania).

Zasilacz sieciowy ZS 224a

Akcesoria:
- Rama zasilaczy PZ 100 (uniwersalna)
- Rama zasilaczy PZ 201 (rezerwacja napięć o polaryzacji ujemnej)
- Rama zasilaczy PZ 202 (rezerwacja napięć o polaryzacji dodatniej)

POWRÓT


CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10