PRZEŁĄCZNIKI FONII CYFROWEJ serii PFC 300


     Przełączniki fonii cyfrowej serii „300" służą do komutacji fonicznych sygnałów cyfrowych w formacie AES/EBU (według AES 3-1992). Typowe zastosowanie przełączników to: wybór źródeł dźwięku cyfrowego dla celów produkcyjnych, emisyjnych, czy też kontrolnych.
      Przełączniki tworzone są z następujących modułów sygnałowych:
      - moduł komutacji 8x1,
      - moduł komutacji 8x1 z eliminacją „jitter'a",
      - moduł komutacji 8x1 z eliminacją „jitter'a" i układem przełączania bez zakłóceń (tzw. V-fade).
      Przełączniki wykonywane są w postaci standardowych ram 19", 1U wyposażonych, w zależności od rodzaju przełącznika, w odpowiednie moduły sygnałowe i zasilacz. Ponadto w przełączniku znajduje się gniazdo do umieszczania w nim modułu sterowania. Moduł ten, z funkcjonalnego punktu widzenia, jest integralną częścią pulpitu sterującego. Sygnały cyfrowe doprowadzane są do przełączników poprzez złącza XLR-3 (dotyczy tylko przełączników 8-wejściowych) lub przez złącza D-sub, umieszczone na tylnej płycie przełącznika.
      Standardowo oferowane są obecnie następujące typy przełączników:
      - przełącznik foniczny 8x1 PFC 301
      - przełącznik foniczny 8x1 z eliminacją jitter'a PFC 311
      - przełącznik foniczny 8x1 z eliminacją jitter'a i V-fade PFC 321
      - przełącznik foniczny 16x1 PFC 302
      - przełącznik foniczny 16x1 z eliminacją jitter'a PFC 312
      - przełącznik foniczny 16x1 z eliminacją jitter'a i V-fade PFC 322
      Możliwe jest także wykonywanie przełączników o mniejszej liczbie wejść (przełączniki PFC 300/x, PFC 310/x i PFC 320/x, gdzie x = 2÷ 6 źródeł).
      Wszystkie wymienione powyżej przełączniki mogą być dostarczane w wersji pozwalającej na łączenie przełączników między sobą tak, aby tworzyły pole krzyżowe (o liczbie wejść odpowiadającej liczbie wejść poszczególnych przełączników i liczbie wyjść równej liczbie przełączników). Są one wówczas dodatkowo oznaczone literą E (np. PFC 322/E).Przełączniki wyposażone w układ eliminacji jitter'a mogą być synchronizowane zewnętrznym sygnałem odniesienia.
      Do sterowania przełączników mogą być wykorzystane następujące rodzaje pulpitów sterujących serii „300":
przełączanie 8 źródeł
PSP 311, PSP 351
PSL 311, PSL 351
PSW 311, PSW 
przełączanie 16 źródeł
PSP 312, PSP 352
PSL 312, PSL 352
PSW 312, PSW 

      Zasady współpracy pulpitów sterujących z przełącznikami fonii cyfrowej serii 300 są identyczne jak w przypadku analogowych przełączników fonicznych i wizyjnych serii „300".
Przełączniki fonii cyfrowej serii „300" mogą współpracować ze wszystkimi typami przełączników analogowych serii 300.

Przełącznik fonii cyfrowej PFC 322 - schemat blokowy





DANE TECHNICZNE

Wyposażenie opcjonalne (według życzenia klienta):
Pulpit sterowania - PSx 3xx
POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10