WIZYJNE PANELE KOMUTACJI RĘCZNEJ

   Wizyjne panele komutacji ręcznej są przeznaczone do komutacji sygnałów wizyjnych za pomocą sznurów komutacyjnych lub za pomocą specjalnych wtyków zwiernych (tzw. U-LINK).
    Wszystkie panele przystosowane są do mocowania w stojakach 19", a ich wysokość wynosi, w zależności od typu,1U lub 2U. Na płytach czołowych paneli znajdują się gniazda komutacyjne (rozmieszczone w dwóch rzędach, z których każdy ma jednakową liczbę gniazd) oraz listwy do opisu przeznaczenia poszczególnych gniazd. Płyty czołowe wykonane są z materiału izolacyjnego. Dzięki temu obudowy poszczególnych gniazd są izolowane między sobą.
    Umownie przyjmuje się, że gniazda w rzędzie górnym są gniazdami wejściowym, a gniazda w rzędzie dolnym - wyjściowymi. Za pomocą sznurów komutacyjnych można łączyć dowolne pary gniazd panelu. Wtyki zwierne mogą być natomiast wykorzystywane tylko do łączenia między sobą gniazd wejściowych i wyjściowych usytuowanych jedno pod drugim. W niektórych typach paneli połączenia między gniazdami wejściowymi i wyjściowymi realizowane są samoczynnie (bez udziału wtyków zwiernych), a przerwanie połączenia między tymi gniazdami następuje po włożeniu w jedno z nich wtyku sznura komutacyjnego (gniazda te zachowują się jak klasyczne gniazda rozrywne). Istnieją też odmiany paneli, w których włożenie wtyku sznura w gniazdo komutacyjne powoduje nie tylko rozłączenie gniazd, ale także „zamknięcie" gniazda bez wtyku na 75 OM. Działanie omówionych powyżej gniazd „rozrywnych" oraz ich umowne oznaczenia podaje przedstawiony poniżej rysunek.    Gniazda komutacyjne we wszystkich typach paneli „zakończone" są gniazdami BNC, do których dołącza się bezpośrednio okablowanie zewnętrzne.
    Standardowo produkowane są panele z gniazdami firmy DAMAR HAGEN, z gniazdami firmy GHIELMETTI oraz z gniazdami typu MUSA.
    Panele komutacyjne z gniazdami typu MUSA wyposażone są w punkty pomiarowe, które pozwalają na d ołączenie oscyloskopu lub analizatora TV do każdego gniazda wejściowego panelu. W panelach z innymi rodzajami gniazd komutacyjnych przyrządy pomiarowe mogą być dołączane do poszczególnych torów przez specjalne wtyki zwierne (U-LINK) wyposażone w gniazdka pomiarowe (check point). W zależności od zastosowanych gniazd, panele mogą być wykorzystywane tylko do komutacji sygnałów analogowych lub też do komutacji sygnałów analogowych i szeregowych sygnałów cyfrowych.
    Wyposażeniem dodatkowym paneli są: sznury komutacyjne (o długościach typowych 60 i 90cm lub innych określonych przez Zamawiającego) oraz wtyki zwierne (U-LINK).
    Wykaz oferowanych aktualnie ręcznych paneli komutacyjnych wizji oraz ich podstawowe właściwości podane są poniżej w tabeli.Objaśnienia symboli w kolumnie 4
UL - połączenia realizowane poprzez U-LINK
N - połączenie realizowane samoczynnie
T - połączenie realizowane samoczynnie, gniazdo bez wtyku „zamknięte" na 75 OM

1) Panele komutacji o wysokości 1U mają na końcu oznaczenia dodatkową cyfrę 1 (np. PKWN 48G/N1 a panele o wysokości 2U cyfrę 2 (np. PKWc 48G/N2

    Na indywidualne zamówienia mogą być wykonane panele z inną, niż podano w tabeli, liczbą gniazd i z dowolnymi typami gniazd komutacyjnych.

AKCESORIA
Sznur komutacyjny 60cm do PKW xxD - SKW 60/D
Sznur komutacyjny 90cm do PKW xxD - SKW 90/D
Sznur komutacyjny 60cm do PKWc xxG - SKWc 60/Gc
Sznur komutacyjny 90cm do PKWc xxG - SKWc 90/Gc
Sznur komutacyjny 60cm do PKW xxM - SKW 60/M
Sznur komutacyjny 90cm do PKW xxM - SKW 90/M
Wtyk zwierny (U-LINK) z pkt. pom. do PKW xxD - WWZ/DK
Wtyk zwierny (U-LINK) bez pkt. pom. do PKW xxD - WWZ/D
Wtyk zwierny (U-LINK) do PKWc xxG - WWZc/G
Wtyk zwierny (U-LINK). do PKW xxM - WWZ/M
 


POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10