FONICZNE PANELE KOMUTACJI RĘCZNEJ

Foniczne panele komutacji ręcznej przeznaczone są do komutowania i kontroli sygnałów fonicznych. W zależności od sposobu komutacji sygnałów panele dzielą się na: panele z komutacją sznurową oraz na panele pracujące na zasadzie pola krzyżowego.

W panelach z komutacją sznurową gniazda komutacyjne umieszczone są w dwóch rzędach (o jednakowej liczbie gniazd). Często umownie gniazda w rzędzie górnym nazywane są gniazdami wejściowymi, a w rzędzie dolnym – wyjściowymi. Sposób realizacji połączeń między gniazdami zależy od przeznaczenia panelu i rodzaju zastosowanych w nim gniazd komutacyjnych. Jeśli panel wyposażony jest w tzw. gniazda rozrywne, to podstawowa konfiguracja połączeń (polegająca na połączeniu parami gniazd wejściowych ze znajdującymi się pod nimi gniazdami wyjściowymi), realizowana jest samodzielnie, przez gniazda rozrywne panelu. Sznury komutacyjne wykorzystywane są tu tylko do realizacji połączeń między gniazdami wejściowymi i wyjściowymi o różnych numerach lub między gniazdami wejściowymi czy też wyjściowymi. Gniazda rozrywne, w zależności od konstrukcji, komutują sygnały samodzielnie lub też wymagają do tego celu dodatkowych wtyków zwiernych. W panelach, które nie mają gniazd rozrywnych wszystkie połączenie realizowane są za pośrednictwem sznurów komutacyjnych.

W panelach z polami krzyżowymi można realizować połączenia polegające na łączeniu każdego wejścia z dowolną liczbą wyjść i odwrotnie. Połączenia realizowane są tu przez wtyki zwierne.

Z konstrukcyjnego punktu widzenia panele wykonane są jako panele bez okablowania i jako panele okablowane. Obie odmiany przystosowane są do mocowania w stojakach 19”. Panele z polem krzyżowym dostarczane są wyłącznie jako panele okablowane, a panele z komutacją sznurową mogą być dostarczane jako okablowane lub nie.

Panele bez okablowania wykonywane są w postaci płyt o wysokości 1U, 2U lub 3U, na których mocowane są gniazda komutacyjne. Wszystkie gniazda są izolowane między sobą. Na stronach przednich płyt znajdują się dodatkowo listwy przeznaczone do opisu poszczególnych gniazd. Na stronach tylnych płyt znajdują się wsporniki do prowadzenia i mocowania kabli.

Panele z komutacją sznurową bez okablowania wyposażone są standardowo w gniazda komutacyjne JACK 1/4”B firmy MOSSES & MITCHEL lub w moduły komutacyjne firmy GHIELMETTI. Gniazda i moduły komutacyjne mogą być wykorzystywane jako gniazda przelotowe lub jako gniazda rozrywne. W modułach komutacyjnych firmy GHIELMETTI połączenia przez gniazda rozrywne realizowane są za pomocą wtyków zwiernych, a gniazda rozrywne JACK ?” realizuj? po??czenia samodzielnie bez wtyków zwiernych. W panelach z gniazdami JACK ?” nie ma ograniczeń co do funkcji realizowanych przez poszczególne gniazda komutacyjne. Każde gniazdo w tym panelu może pracować jako gniazdo przelotowe lub jako gniazdo rozrywne. Panele z modułami GHIELMETTI mają natomiast na stałe określoną strukturę gniazd. Podstawową „jednostką” komutacyjną jest tu zawsze para gniazd przelotowych lub para składająca się z gniazda przelotowego (gniazdo górne) i z gniazda rozrywnego (gniazdo dolne).

Panele z gniazdami JACK 1/4” przeznaczone są do komutacji sygnałów analogowych, a panele z modułami GHIELMETTI są panelami uniwersalnymi, które mogą komutowaę zarówno sygnały analogowe, jak też sygnały cyfrowe AES/EBU. W zależności od wymaganego poziomu tłumienia sygnałów między kanałami i poziomu tłumienia kanału wyłączonego, panele z modułami GHIELMETTI mogą być dostarczane w wersji standardowej lub w wersji HP (o podwyższonych parametrach). Panele standardowe oznaczane sa na końcu dodatkowa literą S (np. PKF110/bo/S), a panele o podwyższonych parametrach literą H (np. PKF111/bo/H).

Podstawowe dane techniczne paneli komutacji z modułami firmy GHIELMETTI przedstawiają się następująco:
 

  Wykonanie standardowe Wykonanie ”HP”
Poziom sygnałów: -60÷+22dBu -60÷+22dBdBu
Tłumienie między kanałami: > 90dB (10kHz) >100dB (15kHz)
Tłumienie po wyłączeniu: > 90dB (10kHz) >100dB (15kHz)
Strumień danych cyfrowych: < 12Mbit/s >12Mbit/s

Wykaz aktualnie produkowanych paneli z komutacją sznurową bez okablowania podany jest poniżej w tabeli.
 

Uwagi:
     
  1. Symbol P/R oznacza, że gniazdo, w zależności od okablowania, będzie zachowywać się jak przelotowe (kontrolne) P lub jak rozrywne R. 
  2. W panelach mono gniazda w obu rzędach rozmieszczone są równomiernie, w odstępach 15,88mm, a w panelach stereo odstępy między gniazdami tworzącymi pary stereo są 15,88mm, a odstępy między parami gniazd są 17mm (dotyczy tylko paneli PK 60÷65). 
  3. W zależności od zamówienia poszczególne pary gniazd (górne i dolne) pracują jako pary P+P lub P+R.

 

Panele okablowane wykonywane są w postaci ram o wysokości 2U÷3U (panele z komutacją sznurową) i 5U (panele z komutacją z polem krzyżowym). Na płytach przednich paneli znajdują się gniazda komutacyjne i listwy do opisów gniazd. Na płytach tylnych umieszczone są indywidualne lub zbiorcze przyłącza zewnętrzne. Przy stosowaniu przyłączy indywidualnych każdy sygnał doprowadzony jest do panelu przez oddzielne złącze. Przy przyłączach zbiorczych jedno złącze służy do doprowadzenia kilku (najczęściej 8) sygnałów fonicznych. Jako indywidualne przyłącza zewnętrzne stosowane są złącza XLR-3 firmy NEUTRIK, a jako przyłącze zbiorcze złącza D-sub 37 ze sprzęgaczami śrubowymi.

Panele okablowane z komutacją sznurową wykonywane są standardowo z gniazdami komutacyjnymi JACK ?”B firmy MOSSES & MITCHEL lub z modułami komutacyjnymi firmy GHIELMETTI.

Standardowe okablowania paneli z gniazdami JACK ?” B pokazuje zamieszczona poniżej tabela.

Panele z modułami GHIELMETTI, w odróżnieniu od paneli z gniazdami JACK ?” B, gdzie mołna realizowaę dowolne warianty połączeń miźdzy gniazdami, mają określoną na stałe strukturę połączeń między gniazdami. Podstawową „jednostką” komutacyjną jest tu para gniazd, z której jedno (górne) jest zawsze gniazdem kontrolnym (przelotowym), a drugie (dolne) gniazdem rozrywnym. Przez zewnętrzne połączenie gniazda kontrolnego z gniazdem rozrywnym opisaną powyżej parę gniazd można jedynie przekształcić w parę dwóch połączonych równolegle gniazd kontrolnych. Gniazda rozrywne muszą być wyposażone we wtyki zwierne. Sposób działania gniazd komutacyjnych w modułach GHIELMETTI pokazuje przedstawiona poniżej tabela.

Panele z polami krzyżowymi wykonane są wyłącznie z modułów firmy GHIELMETTI.

Panele komutacyjne z oznaczeniami AES/EBU są panelami uniwersalnymi i mogą być wykorzystywane jednocześnie i bez żadnych ograniczeń do komutacji analogowych sygnałów fonicznych i cyfrowych sygnałów fonicznych AES/EBU. Panele bez tych oznaczeń przeznaczone są w zasadzie do komutacji sygnałów analogowych, a stosowanie ich do komutacji sygnałów cyfrowych musi być każdorazowo konsultowane z producentem.

Podobnie jak panele komutacji bez okablowania, panele okablowane z modułami GHIELMETTI mogą być dostarczane w wykonaniu standardowym ( S ) lub w wykonaniu o podwyższonych parametrach ( H ). Sposób oznaczania wykonania jest identyczny jak w przypadku paneli bez okablowania.

Podstawowe właściwości produkowanych obecnie okablowanych paneli komutacyjnych podane są poniżej w tabeli.

Uwagi:
  1. W panelach GHIELMETTI można (przez proste przełączenie) zmienić strukturę gniazd (z P+R na P+P).
  2. Dla paneli z gniazdami o strukturze P+P lub 2xP należy określić w zamówieniu rodzaj przyłączy zewnętrznych (wtyki czy gniazda)
  3. Układ kontroli w panelu PKF 101 pozwala na zdalnie sterowany odsłuch sygnałów z gniazd typu P
Objaśnienia skrótów:
S - panel z komutacją sznurową
K - panel z polem krzyżowym
G - moduły komutacji firmy GHIELMETTI
J - gniazdo JACK 1/4”B
P - gniazdo przelotowe (kontrolne)
R - gniazdo rozrywne

 

Jako wyposażenie dodatkowe do wszystkich omówionych powyżej paneli dostarczane są sznury komutacyjne o długościach typowych 60 i 90cm.

Wtyki zwierne do paneli z gniazdami GHIELMETTI wchodzą w skład wyposażenia tych paneli i nie muszą być zamawiane oddzielnie. Liczba wtyków odpowiada, w przypadku paneli z komutacją sznurową, liczbie par gniazd komutacyjnych, a w przypadku paneli z polami krzyżowymi liczbie wyjść w panelu.

Na indywidualne zamówienia mogą być wykonane panele z dowolnymi typami gniazd komutacyjnych (np. BANTAM, JACK 1/4”A, LEMO, XLR-3, XLR-5, RCA, D-sub) i dowolnymi typami przyłączy zewnętrznych.

Akcesoria:
Sznur komutacyjny JACK 1/4” 60cm SKF 60/J
Sznur komutacyjny JACK 1/4” 90cm SKF 90/J
Sznur komutacyjny GHIELMETTI 60cm mono SKF 60/G/m
Sznur komutacyjny GHIELMETTI 90cm mono SKF 90/G/m
Sznur komutacyjny GHIELMETTI 60cm stereo SKF 60/G/s
Sznur komutacyjny GHIELMETTI 90cm stereo SKF 90/G/s
Sznur komutacyjny GHIELMETTI 60cm AES/EBU SKF 60/G/c
Sznur komutacyjny GHIELMETTI 90cm AES/EBU SKF 90/G/c

10/00/w3

POWRÓT


CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10