MODUŁY KONTROLI FONII serii MFK 300

             PANEL ODSŁUCHU serii PFO 100

 

 

MODUŁY KONTROLI FONII serii MFK 300


   Moduły kontroli fonii serii MFK-300 służą do słuchowej i optycznej kontroli sygnałów fonicznych w torach stereofonicznych i monofonicznych. Przeznaczone są do pracy w studiach radiowych i telewizyjnych, centrach nadawczych oraz w różnych innych instalacjach elektroakustycznych tam, gdzie zachodzi konieczność kontroli poziomu sygnałów, ich korelacji oraz oceny słuchowej       Wszystkie rodzaje modułów serii 300 wyposażone są we wzmacniacz mocy z głośnikiem i w szczytowy stereofoniczny miernik wysterowania.
      Wzmacniacz mocy ma dwa odłączane wejścia (symetryczne, transformatorowe), do których doprowadzane są kontrolowane sygnały. Sygnały te przed doprowadzeniem do właściwego wzmacniacza mocy są sumowane (monofonizowane). W zależności od ustawienia przełączników na płycie czołowej modułu można odsłuchiwać sygnał doprowadzony do wejścia L, do wejścia R lub sygnał będący sumą sygnałów doprowadzanych do obu wejść Kontrolowane sygnały odsłuchiwane są na małym głośniku wbudowanym w moduł. Na płycie czołowej modułu znajduje się regulator głośności pozwalający na ustawienie poziomu odsłuchiwanego sygnału.
      Miernik wysterowania pracujący w module jest szczytowym miernikiem stereofonicznym o zakresie od +5dB do -40dB, pracującym ze wskaźnikiem typu bargraph, wykonanym na diodach LED. Miernik wyposażony jest w układ pamięci przesterowań. Wejścia miernika są także symetryczne transformatorowe. Miernik spełnia zalecenia IEC 268-10 (DIN 45406).
      Moduły z oznaczeniem MFK 302 i 304 wyposażone są dodatkowo w mierniki korelacji, służące do oceny przesunięć fazowych sygnałów w kanałach torów stereofonicznych.
      Poza odsłuchem na głośniku kontrolnym moduły mają możliwość odsłuchu słuchawkowego. Rodzaj tego odsłuchu zależy od typu modułu.
      W modułach MFK 301 i 302 sygnał do odsłuchu słuchawkowego pobierany jest z wyjścia wzmacniacza mocy. Dlatego też odsłuch słuchawkowy jest tu zawsze odsłuchem jednokanałowym (L, R, lub 1( L+R). Moduły MFK 303 i 304 mają natomiast wbudowany niezależny wzmacniacz słuchawkowy pozwalający na odsłuch stereofoniczny kontrolowanych sygnałów. Wzmacniacz ten, podobnie jak wzmacniacz mocy, wyposażony jest w regulator głośności.
      Typy i podstawowe możliwości funkcjonalne aktualnie oferowanych modułów serii MFK 300 podane są poniżej w tabeli.

      Moduły serii 300 mogą być zasilane zarówno napięcie zmiennym 220V 50Hz, jak też napięcie stałym 24V. W przypadku jednoczesnego zasilania modułu obu napięciami, jedno z nich (dowolnie wybrane) może być traktowane jako główne napięcie zasilające, a drugie jako rezerwowe.
      Moduły serii MFK 300 wykonywane są w postaci paneli 19" 2U. Na płycie czołowej umieszczone są głośniki, elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne układów odsłuchu, wskaźniki mierników wysterowania i korelacji oraz gniazda słuchawkowe. Na płytach tylnych znajdują się przyłącza kontrolowanych sygnałów fonicznych (XLR-3F) oraz przyłącza zasilania AC i DC (gniazdo sieciowe EUROPA i wtyk D-sub 9).

DANE TECHNICZNE

Panel kontroli fonii MKF-301 
 

POWRÓT

PANEL ODSŁUCHU I KONTROLI PFO 101 i PFO 102

   Panele odsłuchu i kontroli fonii PFO 101 i PFO 102 przeznaczone są do pracy w torach fonicznych w stacjach radiowych i telewizyjnych i służą do testowania i oceny słuchowej, za pomocą dołączonych do panelu aktywnych głośników kontrolnych, sygnałów stereofonicznych. Po dołączeniu do paneli mierników wysterowania i goniometrów mogą być one wykorzystywane także do optycznej kontroli i oceny sygnałów. Panele PFO 101 mają jedno wejście kontrolne przeznaczone do dołączenia testowanego sygnału. Panele PFO 102 wyposażone są natomiast w dwa wejścia kontrolne, a do wyboru aktualnie testowanego sygnału służy przełącznik znajdujący się na płycie czołowej panelu.
      Niezależnie od liczby wejść, panel zawiera dwa tory odsłuchowe, a mianowicie: tor odsłuchu słuchawkowego i tor odsłuchu głośnikowego. Oba tory wyposażone są w niezależne regulatory głośności dostępne na płycie czołowej panelu. Dodatkowo tor odsłuchu głośnikowego ma przycisk DIM (usytuowany także na płycie czołowej), pozwalający na skokowe zmniejszenie głośności głośników o 20dB.
      Tor odsłuchu słuchawkowego jest standardowym układem odsłuchowym, w którym słuchawki dołączane są na stałe do kontrolnego toru stereofonicznego. Tor odsłuchu głośnikowego wyposażony jest natomiast w przełącznik elektroniczny, zbudowany na tranzystorach FET, który pozwala realizować różne warianty dołączenia głośników do kontrolowanego toru.       W zależności od ustawienia przełącznika, głośniki kontrolne (wyjścia odsłuchu głośnikowego panelu) mogą być dołączone do testowanego toru (wprowadzonego na wejście kontrolne panelu) w następujący sposób:
 
GŁOŚNIK L GŁOŚNIK R
Kanał L  Kanał R  - odsłuch normalny
Kanał R  Kanał L - zamiana kanałów
Kanał - L  Kanał R  - zmiana fazy w kanale L
Kanał L Kanał L - w obu kanałach sygnał L
Kanał R Kanał R - w obu kanałach sygnał R
Kanał L 0 - wyłączony kanał R
0 Kanał R - wyłączony kanał L
Kanał L+R Kanał L+R - w obu kanałach sygnał mono

      Sposób odsłuchu sygnałów wybiera się przyciskami sterującymi umieszczonymi na płycie czołowej pulpitu. Stan przycisków sygnalizowany jest diodami LED.
      Panel, poza wyjściami dla dołączenia słuchawek i głośników kontrolnych, wyposażony jest w wyjścia pomiarowe, przeznaczone do dołączenia miernika wysterowania oraz goniometru. Wyjścia pomiarowe, w zależności od potrzeb, mogą być skonfigurowane przez producenta jako wyjścia asymetryczne lub jako symetryczne, beztransformatorowe.
      Panel zasilany jest z sieci 220V 50Hz.
      Panel wykonany jest w postaci ramy 19" o wysokości 1U. Na płycie czołowej panelu znajdują się regulatory głośności, przyciski sterujące oraz gniazdo słuchawkowe. Na płycie tylnej usytuowane są przyłącza zasilające (bezpiecznikiem sieciowym) oraz zaciski uziemiające.

DANE TECHNICZNE

1) W dwa przełączane wejścia wyposażony jest tylko panel PFO 102.

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10