Mieszacz sygnałów fonicznych MSF 310
Mieszacz sygnałów fonicznych MSF 330
Przełącznik modulacji telewizyjnej PMT 300
Przełącznik modulacji radiowej PMR 300
Wizyjny przełącznik pomiarowy PPW 320/2
Pomiarowy przełącznik foniczny PPF 401-404 (w przygotowaniu)
Pomiarowy przełącznik foniczny PPF 405-408 (w przygotowaniu)
Pomiarowy przełącznik foniczny PPF 411-414, 419 (w przygotowaniu)
Pomiarowy przełącznik foniczny PPF 415-418, 420 (w przygotowaniu)
Telewizyjny odbiornik kontrolny OTK 302
System dozoru centrów nadawczych SDCN 2000
System interkomowy serii BSI 400M
Teatralny system interkomowy TSI 300
Teatralny system interkomowy TSI 400
System radiowęzłowy RSN 301
Panele zasilające serii PZ 20
Tabliczki przyłączeniowe TLx 100