MIESZACZ SYGNAŁÓW TELEGAZETY


     Mieszacz sygnału telegazety TSI-293C umożliwia emisję programów lokalnych z telegazetą przesyłaną w programach otrzymywanych z dowolnych źródeł zewnętrznych.
      Urządzenie służy do synfazowania i wkluczowania sygnału telegazety do lokalnego sygnału wizyjnego w ośrodku telewizyjnym. Źródłem wejściowego sygnału telegazety może być dowolny sygnał wizyjny, zawierający w okresie wygaszania pola sygnał telegazety. Sygnałem lokalnym może być np. sygnał wizyjny pochodzący z miksera emisyjnego.
      Mieszacz sygnału telegazety regeneruje i przetwarza w postać cyfrową linie wizyjne zawierające sygnał telegazety, a następnie zapisuje je do pamięci. Zawartość pamięci jest odczytywana synchronicznie z sygnałem lokalnym i przetwarzana ponownie w postać analogową. Otrzymywany sygnał "analogowy" telegazety zostaje następnie wkluczowany w lokalny sygnał wizyjny.
      Urządzenie umożliwia synfazowanie sygnału telegazety, umieszczonego na maksimum 16 liniach w każdym polu TV (w zakresie od 6 do 21 i od 320 do 335 linii) oraz wkluczowanie tego sygnału w dowolnie wybrane linie okresu wygaszania pola lokalnego sygnału wizyjnego (w tym samym zakresie). Możliwe jest również włączenie bądź wyłączenie telegazety do/z lokalnego sygnału wizyjnego wychodzącego z ośrodka TV.
      Mieszacz sygnałów telegazety TSI-293 nie powoduje pogorszenia jakości sygnału wizyjnego i regeneruje sygnał telegazety.
      Urządzenie jest wykonane w postaci ramy 19" o wysokości 1U. Jego układy zasilane są napięciem zmiennym 220V 50Hz.

DANE TECHNICZNE

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10