MIESZACZ SYGNAŁÓW FONICZNYCH MSF 310  NOWOŚĆ

             MIESZACZ SYGNAŁÓW FONICZNYCH MSF 330  NOWOŚĆ 

MIESZACZ SYGNAŁÓW FONICZNYCH MSF 310      NOWOŚĆ

   Mieszacz sygnałów fonicznych MSF 310 przeznaczony jest do pracy w instalacjach elektroakustycznych i służy do automatycznego mieszania, w określonych proporcjach, sygnałów z mikrofonów, a następnie „wprowadzenie" ich, za pomocą jednej linii fonicznej, do stołu mikserskiego lub innego urządzenia elektroakustycznego. Dostępne są mieszacze dostosowane do współpracy z 4 mikrofonami (MSF 310/4) i 6 mikrofonami (MSF 310/6).
      Mieszacze mogą współpracować z dowolnymi typami mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych. Mają wbudowany układ zasilania mikrofonów napięciem PHANTOM 48V.
      Poszczególne tory mikrofonowe mieszacza wyposażone są w (wyłączane) kompresory i bramki szumowe. Poza tym w torach mikrofonowych mieszacza znajdują się ograniczniki zabezpieczające je przed przesterowaniami.
      Mieszacz ma dwa niezależne, wzajemnie separowane wyjścia. W obwody wyjściowe mieszacza mogą być włączane, poprzez gniazdo Insert zewnętrzne procesory dźwięku .

Podstawowe cechy urządzenia:

      Mieszacz wykonany jest w postaci znormalizowanej ramy 19" o wysokości 1U, przystosowanej (w zależności od zamówienia) do pracy wolnostojącej lub do zamocowania w stojaku 19".       Poszczególne bloki funkcjonalne urządzenia wykonane są w postaci kaset wsuwanych do ramy i zakończonych złączami wielostykowymi. Na płytkach czołowych kaset znajdują się elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne tworzące płytę czołową mieszacza. Przyłącza sygnałowe, sterujące i zasilające umieszczone są na płycie tylnej. Sygnały foniczne dołączone są do mieszacza poprzez złącza XLR-3, sterujące poprzez złącze D-sub 25, a zasilające przez złącze EUROPA. Urządzenie zasilane jest z sieci prądu zmiennego 220V 50Hz.

DANE TECHNICZNE


Mieszacz sygnałów fonicznych MSF-310

POWRÓT

 

Mieszacz sygnałów fonicznych MSF 330   NOWOŚĆ

   Mieszacz sygnałów fonicznych MSF 330 przeznaczony jest do pracy w instalacjach elektroaku-stycznych i służy do automatycznego mieszania, w określonych proporcjach, sygnałów z mikrofonów, a następnie do „wprowadzenie" ich, za pomocą jednej linii fonicznej, do stołu mikserskiego lub innego urządzenia elektroakustycznego. Dostępne są mieszacze dostosowane do współpracy z 12 mikrofo-nami (MSF 330/12), 14mikrofonami (MSF 330/14) i 16 mikrofonami (MSF 330/16).
      Mieszacze mogą współpracować z dowolnymi typami mikrofonów dynamicznych i pojemnościo-wych. Mają wbudowany układ zasilania mikrofonów pojemnościowych napięciem PHANTOM 48V.
      Poszczególne tory mikrofonowe mieszacza wyposażone są w (wyłączane) kompresory i bramki szumowe. Poza tym w torach mikrofonowych mieszacza znajdują się ograniczniki zabezpieczające je przed przesterowaniami.
      Mieszacz ma dwa niezależne, wzajemnie separowane wyjścia. W obwody wyjściowe mieszacza mogą być włączane, poprzez gniazdo Insert zewnętrzne procesory dźwięku .

Podstawowe cechy urządzenia:

      Mieszacz wykonany jest w postaci znormalizowanej ramy 19" o wysokości 3U, przystosowanej (w zależności od zamówienia) do pracy wolnostojącej lub do zamocowania w stojaku 19".
      Poszczególne bloki funkcjonalne urządzenia wykonane są w postaci kaset wsuwanych do ramy i zakończonych złączami wielostykowymi. Na płytkach czołowych kaset znajdują się elementy mani-pulacyjne i sygnalizacyjne tworzące płytę czołową mieszacza. Przyłącza sygnałowe, sterujące i zasi-lające umieszczone są na płycie tylnej. Sygnały foniczne dołączone są do mieszacza poprzez złącza XLR-3, sterujące poprzez złącze D-sub 37, a zasilające przez złącze EUROPA. Urządzenie zasilane jest z sieci prądu zmiennego 220V 50Hz.

DANE TECHNICZNE


 
 

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10