LOGO GENERATOR-INSERTER LGI 293C

              TELEWIZYJNY ARCHIWIZATOR TAR 201

 

 

 

LOGO GENERATOR-INSERTER LGI 293C


    Logo generator - inserter LGI-293C wytwarza metodą cyfrową sygnał kolorowego znaku graficznego stacji telewizyjnej (LOGO stacji) i wkluczowuje go w kolorowy sygnał wizyjny systemu PAL.       Urządzenie składa się z dwóch części, a mianowicie: generatora znaku graficznego oraz insertera, służącego do wkluczowania tego znaku (bądź innego, dostarczonego z zewnątrz), w sygnał wizyjny PAL, np. wychodzący z ośrodka.
      Z generatora LOGO otrzymuje się sygnały kolorów podstawowych RGB oraz sygnał klucza. Znak LOGO może być natomiast wprowadzony do insertera tylko jako sygnał monochromatyczny lub jako sygnał zakodowany w systemie PAL. Dlatego kolorowy sygnał LOGO z własnego generatora musi być, przed wprowadzeniem do insertera, zakodowany. Ponieważ urządzenie nie ma własnego kodera PAL, do kodowania należy stosować koder zewnętrzny.

Podstawowe cechy urządzenia:

      Urządzenie wykonane jest w postaci panelu o wysokości 1U, przystosowanego do mocowania w stojaku 19". Zasilane jest z sieci prądu zmiennego 220V 50Hz.

DANE TECHNICZNE

Wytyczne do wykonania projektu wzoru znaku graficznego
1. Projekt plastyczny znaku graficznego powinien być narysowany na papierze formatu minimum A4 wraz ze stosownym wymiarowaniem (odniesionym do wysokości obrazu H). Znak graficzny nie powinien zawierać kresek węższych niż dwie linie TV (0,0035H) lub innych elementów mniejszych niż 0,0035H x 0,0035H.
2. Kolory poszczególnych elementów znaku należy przedstawić w postaci próbek graficznych lub określić, podając procentową zawartość składowych: czerwonej R, zielonej G i niebieskiej B w pożądanych kolorach.

    Uwaga: Zaleca się aby generator - inserter LGI-293C współpracował z koderem PAL typu KSP-292.

POWRÓT

 

TELEWIZYJNY ARCHIWIZATOR TAR 201


    Telewizyjny archiwizator TAR 201 służy do oznakowania źródłowych materiałów wizyjnych przeznaczonych do archiwizacji. Znakowanie polega na wkluczowaniu w obraz logo (znaku graficznego) właściciela materiału oraz daty i czasu /godziny, minuty/. Logo może składać się z trzech elementów graficznych. Urządzenie pełni funkcję generatora logo i czasu rzeczywistego oraz insertera, służącego do wkluczowywania wytworzonych znaków graficznych w sygnał wizyjny PAL.

Podstawowe cechy urządzenia:

      Urządzenie wykonane jest w postaci panelu 1U, przystosowanego do mocowania w stojakach 19". Zasilane jest z sieci prądu zmiennego 220V 50Hz.

DANE TECHNICZNE

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10