MIERNIK WYSTEROWANIA MW 301s

              PANEL MIERNIKÓW WYSTEROWANIA PMW 101/102

              PANEL MIERNIKÓW WYSTEROWANIA PMW 301/302

              GONIOMETR GN 293

 

 

 

MIERNIK WYSTEROWANIA MW 301s

   Szczytowy miernik wysterowania MW 301s jest dwukanałowym miernikiem wysterowania służącym do pomiarów poziomów sygnałów w torach stereofonicznych i monofonicznych. Znajduje zastosowanie w rozgłośniach radiowych, ośrodkach telewizyjnych, studiach nagraniowych oraz wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność kontroli poziomu sygnałów fonicznych.

      Miernik składa się z transformatorowego układu wejściowego, układu detektorów szczytowych, układu kształtowania właściwości dynamicznych miernika, układu komparatorów wraz ze źródłem napięcia odniesienia oraz z wyświetlacza typu bargraph, zbudowanego z dwóch zestawów diod LED. Miernik zasilany jest napięciem stałym -24V.

Zalety:

      Miernik MW 301s wykonany jest w formie kasety standardu EUROPA (100x220) z płytą czołową o szerokości 7T. Wyposażony jest w dwa wtyki: 32-stykowy - sygnałowy i 9-stykowy - zasilanie. Na płycie czołowej kasety znajduje się wyświetlacz miernika poziomu. W zależności od sposobu opisu skali wyświetlacza, miernik przystosowany jest do pracy w pozycji pionowej lub poziomej.
      Mierniki MW 301s mogą pracować samodzielnie (z zasilaniem zewnętrznym) lub w ramach RW 331 lub RW 332 wyposażonych w zasilacze sieciowe 24V.
      Ramy RW 331 i 332 są ramami 19" o wysokości 3U. Można montować w nich (w pozycji pionowej) do 10 mierników. Rama RW 332 przystosowana jest dodatkowo do rezerwowania zasilania z zewnętrznego źródła prądu stałego 24V.
      Sygnały zewnętrzne doprowadzone są do znajdujących się w ramie mierników poprzez kosze przyłączeniowe KF 301 lub KF 303 (ze złączami D-sub) albo KF 302 (ze złączami śrubowymi typu Combicon).

DANE TECHNICZNE   Akcesoria:
Kosz przyłączeniowy KF 301
Kosz przyłączeniowy KF 302
Kosz przyłączeniowy KF 303
Rama z zasilaczem RW 331
Rama z zasilaczem RW 332

POWRÓT

 

PANEL MIERNIKÓW WYSTEROWANIA PMW 101/102

   Panele mierników wysterowania PMW 101 i PMW 102 przeznaczone są do pracy w studiach radiowych, telewizyjnych, centrach nadawczych, itd. i służą do kontrolowania podstawowych parametrów sygnałów fonicznych.
   Panel PMW 101 wyposażony jest w dwukanałowy, szczytowy miernik wysterowania i miernik korelacji, co pozwala na pomiar poziomu i ocenę korelacji /przesunięcia fazowego/ sygnałów stereofonicznych.
   Panel PMW 102 wyposażony jest tylko w szczytowy miernik wysterowania i umożliwia wyłącznie kontrolę poziomu stereofonicznych lub dwukanałowych sygnałów fonicznych.

      Pracujący w panelu miernik wysterowania jest szczytowym, dwukanałowym miernikiem wysterowania 1113E firmy RTW ze wskaźnikiem plazmowym typu bargraph (składającym się z 201 segmentów). Zakres jego skali wynosi od +5dB do -50dB. Miernik charakteryzuje się dobrą dokładnością wskazań i dużą, czytelną skalą. Spełnia zalecenia IEC 268-10 /DIN 45406/ oraz zalecenia IRT Pflichtenheft 3/6 V.1.77 dotyczące szczytowych mierników wysterowania .
      Miernik korelacji pozwala na pomiar przesunięcia fazowego między sygnałami fonicznymi doprowadzonymi do wejść panelu. Miernik ma wskaźnik typu bargraph wykonany na diodach LED (cztery diody zielone , jedna dioda żółta i cztery diody czerwone). Przy różnicy faz od 0° do 90° wskazania miernika zawarte są w przedziale +1÷0 (świecą się diody zielone). Przy różnicy faz 90°¸180° miernik wskazuje wartości w przedziale 0¸ -1 /świecą się diody czerwone/. Świecenie diody żółtej sygnalizuje brak korelacji sygnałów tzn. brak sygnału wejściowego na jednym z wejść lub na obu wejściach, albo też różnicę faz sygnałów wejściowych równą 90°.
      Panele PMW 101 i PMW 102 zasilane są z sieci prądu zmiennego 220V 50Hz.
      Panele wykonane są w postaci typowych ram 19" o wysokości 1U. Na płycie przedniej każdego panelu znajduje się wskaźnik miernika wysterowania oraz w PMW 101 - wskaźnik miernika korelacji. Na płycie tylnej znajdują się przyłącza sygnałów fonicznych (XLR-3F), przyłącze sieciowe z bezpiecznikiem (EUROPA), wyłącznik sieciowy oraz zaciski uziemiające.

DANE TECHNICZNE


Panel miernika wysterowania PMW-101 
 
 

POWRÓT

 

PANEL MIERNIKÓW WYSTEROWANIA PMW 301/302


   Panele mierników wysterowania PMW 301 i PMW 302 przeznaczone są do pracy w studiach radiowych, telewizyjnych, centrach nadawczych, itd. i służą do kontrolowania podstawowych parametrów sygnałów fonicznych.
   Panel PMW 301 wyposażony jest w dwukanałowy, szczytowy miernik wysterowania i miernik korelacji, co pozwala na pomiar poziomu i ocenę korelacji (przesunięcia fazowego) sygnałów stereofonicznych.
   Panel PMW 302 wyposażony jest tylko w szczytowy miernik wysterowania i umożliwia wyłącznie kontrolę poziomu dwukanałowych sygnałów fonicznych lub sygnałów stereofonicznych.
      Pracujący w panelu miernik wysterowania jest szczytowym, dwukanałowym miernikiem wysterowania MW-301s firmy CENRiT ze wskaźnikiem typu bargraph wykonanym na 35 diodach LED. Zakres jego skali wynosi od +6dB do -40dB. Miernik charakteryzuje się dużą dokładnością wskazań. Spełnia zalecenia IEC 268-10 (DIN 45406) dotyczące szczytowych mierników wysterowania.
      Miernik korelacji pozwala na pomiar przesunięcia fazowego między sygnałami fonicznymi doprowadzonymi do wejść panelu. Miernik ma wskaźnik typu bargraph wykonany na diodach LED (cztery diody zielone, jedna dioda żółta i cztery diody czerwone). Przy różnicy faz od 0° do 90° wskazania miernika zawarte są w przedziale +1÷0 (świecą się diody zielone). Przy różnicy faz 90°¸180° miernik wskazuje wartości w przedziale 0¸ -1 (świecą się diody czerwone). Świecenie diody żółtej sygnalizuje brak korelacji sygnałów tzn. brak sygnału wejściowego na jednym z wejść lub na obu wejściach, albo też różnicę faz sygnałów wejściowych równą 90°.
      Panel miernika wysterowania wykonany jest w postaci typowej ramy 19" o wysokości 1U. Na płycie przedniej panelu znajduje się wskaźnik miernika wysterowania oraz wskaźnik miernika korelacji (tylko w PMW 301). Na płycie tylnej znajdują się przyłącza sygnałów fonicznych (XLR-3F), przyłącze sieciowe z bezpiecznikiem (EUROPA), wyłącznik sieciowy oraz zaciski uziemiające.

DANE TECHNICZNE


Panel miernika wysterowania PMW 301


POWRÓT

 

GONIOMETR GN 293


   Goniometr GN 293 jest urządzeniem służącym do ogólnej oceny sygnałów stereofonicznych. Na podstawie obserwacji obrazu na ekranie goniometru realizator dźwięku może w prosty sposób oceniać, w trakcie nagrania, chwilową szerokość bazy i kierunek sygnału stereofonicznego oraz możliwość jego monofonizowania (kompatybilność). Goniometr może byś także wykorzystywany do szybkiego testowania torów stereofonicznych, polegającego na sprawdzeniu różnicy wzmocnień i różnicy przesunięć fazowych między kanałami toru. Goniometr GN 293 ma także wbudowany miernik korelacji , który pozwala na obserwację korelacji sygnałów doprowadzonych do wejść goniometru. Do wyświetlania wskazań miernika korelacji wykorzystany jest ekran lampy obrazowej goniometru.

Zalety:

      Obraz na ekranie goniometru w postaci linii pionowej M oznacza, że w obu kanałach toru występuje ten sam sygnał monofoniczny i sygnały mają zgodną fazę. Jeśli sygnały będą przesunięte o 180o, to obraz przybierze postać linii poziomej. W przypadku braku sygnału w jednym kanałów na ekranie pojawia się linia nachylona pod kątem 45o (tylko sygnał R) lub pod kątem 135o (tylko sygnał L). Gdy między kanałami występują dodatkowo przesunięcia fazowe, to linie proste przekształcają się w elipsę, która przy przesunięciu fazowym 90o (i równych amplitudach sygnałów w obu kanałach) przybiera kształt koła.
      Wzmacniacze wejściowe goniometru mają automatyczną regulację wzmocnienia ARW (odłączaną), która zapewnia, w szerokim zakresie poziomów sygnałów wejściowych, stałe wymiary obrazów na ekranie. Poza tym goniometr wyposażony jest w układ automatyki wygaszający ekran przy zbyt małym poziomie sygnałów wejściowych.
      Wskaźnik miernika korelacji ma kształt pionowe, krótkiej kreski, poruszającej się poziomo na ekranie wzdłuż skali +1 do -1, co odpowiada różnicy faz od 0o do 180o,. Środek skali odpowiada różnicy faz 90o. lub sytuacji, gdy brakuje sygnału w jednym kanale. Przy typowym stereofonicznym wskazania miernika zawierają się w przedziale od 0 do +1. Wskazania w przedziale od 0 do -1 świadczą o braku korelacji sygnałów. Sygnały nieskorelowane mogą się przy sumowaniu (monofonizacji) wzajemnie kasować.
      Goniometr wykonany jest w postaci urządzenia wolnostojącego. Może też być wbudowywany w ramy i stojaki. Wyposażony jest w lampę oscyloskopową o dużym, prostokątnym ekranie charakteryzującą się dużą żywotnością i jasnością świecenia. Wszystkie podstawowe elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne goniometru znajdują się na jego płycie czołowej. Kontrolowane sygnały doprowadzane są do goniometru poprzez gniazda XLR-3 umieszczone na płycie tylnej.
Goniometr zasilany jest z sieci prądu zmiennego 220V 50 Hz.

DANE TECHNICZNE

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10