Mierniki wysterowania i korelacji, goniometry
Panele odsłuchu i kontroli fonii
Panele dozoru sygnałów analogowych
Radiowe i telewizyjne odbiorniki kontrolne
Systemy dozoru centrów nadawczych