RAMY WZMACNIACZY serii 200

             RAMY WZMACNIACZY serii 300

 

RAMY WZMACNIACZY serii 200

   Ramy wzmacniaczy serii 200 służą do montowania w nich wzmacniaczy fonicznych i wizyjnych serii 200. W programie produkcyjnym znajdują się następujące ramy tej serii:
- ramy RW 211÷215,
- ramy RW 231 i RW 232.
     Ramy RW 211÷215 są standardowymi ramami 19" o wysokości 1U, przeznaczonymi do montowania wzmacniaczy fonicznych lub wizyjnych serii 200.
     Ramy wyposażone są w transformatory zasilające, dostarczające do wzmacniaczy napięcia zmienne o wartościach zależnych od typów wzmacniaczy pracujących w ramach. Każda rama może pomieścić cztery dowolnego typu wzmacniacze serii 200 (wizyjne i/lub foniczne) wykonane w postaci kart (WRF 20x, WxW 201). Przyłącza zewnętrzne wzmacniaczy (wejściowe i wyjściowe) mieszczą się na tylnych ścianach ram i połączone są z gniazdami wzmacniaczy przy pomocy wiązek kablowych. Rodzaje przyłączy zależą od typu ramy. Na płycie tylnej znajduje się także wtyk sieciowy (EUROPA) i zaciski uziemiające (masa elektryczna i ochronna).Płytę czołową ramy stanowi łatwa do zdejmowania przykrywa.
     Rodzaje wzmacniaczy, które mogą być montowane w poszczególnych typach ram oraz ich przyłącza zewnętrzne podane są poniżej w tabeli.

x) wejścia przelotowe

  Ramy RW 231 i RW 232 są standardowymi ramami 19" o wysokości 3U, przeznaczonymi do montowania w nich do 12 wzmacniaczy fonicznych i wizyjnych serii 200. Jeśli w ramach będą jednocześnie pracowały wzmacniacze wizyjne i foniczne, to należy zwracać uwagę, aby maksymalna liczba wzmacniaczy wizyjnych w jednej ramie nie była większa od 6.
     W ramach można montować zarówno wzmacniacze w postaci kart (WRF 20x, WxW 201), jak też w postaci kaset (WRF 21x, WxW 211). W pierwszym przypadku płytą czołową ramy jest, łatwa do zdejmowania i wspólna dla wszystkich kart, przykrywa. W drugim przypadku płytę czołową ramy stanowią płyty czołowe poszczególnych kaset.
     Ramy RW 231 i RW 232 wyposażone są w zasilacze impulsowe typu PSU 617/2x18 (±18V) lub PSU 617/2x12 (±12V) oraz w plater rozprowadzający zasilanie. Zasilacze PSU 617/2x18 stosuje się gdy w ramie będą pracowały jednocześnie wzmacniacze foniczne i wizyjne lub tylko wzmacniacze foniczne. W sytuacji, gdy w rama będzie wyposażona wyłącznie we wzmacniacze wizyjne, należy stosować zasilacze PSU 617/2x12.
     Rama RW 232 przystosowana jest dodatkowo do rezerwowania zasilania z zewnętrznego źródła prądu stałego ±18V lub ±12V. Ramy RW 232 można też łączyć parami tak, aby zasilacz jednej ramy pełnił funkcję zasilacza rezerwowego dla drugiej ramy i odwrotnie. Przy takim sposobie rezerwacji zasilania należy każdorazowo sprawdzać, czy wydajność prądowa jednego zasilacza jest wystarczająca dla pokrycia poboru prądu wszystkich wzmacniaczy pracujących w obu ramach.
rys. RW200-2.cdr
     W ramach RW 231 i RW 232 przyłącza zewnętrzne wzmacniaczy stanowią kosze KF 201 lub KW 201 nakładane od tyłu na wtyki wzmacniaczy i mocowane do tylnych belek wsporczych ramy. Konstrukcja taka umożliwia montowanie w ramie wzmacniaczy według indywidualnych potrzeb oraz pozwala na łatwą zmianę ich konfiguracji.
     Na tylnej płycie ramy, poza koszami ze złączami sygnałowymi, znajduję się wtyk sieciowy EUROPA oraz zaciski uziemiające (masa elektryczna i ochronna).
     Rama RW 232 ma dodatkowo wtyk D-sub 9 służący do dołączania zasilania rezerwowego ±18V DC lub ±12V DC. Złącze to może być wykorzystywane także do wzajemnego rezerwowania zasilania między ramami.
     Zasilacz impulsowy i przyłącza zasilające są wyposażeniem ramy i nie muszą być specyfikowane w zamówieniu. Natomiast kosze przyłączeniowe nie wchodzą w skład wyposażenia ramy i powinny być zamawiane oddzielnie (według potrzeb).
     Typy koszy przyłączeniowych dla ram serii 200 oraz rodzaje zastosowanych w nich przyłączy sygnałowych podaje są poniżej w tabeli.

X) wejścia przelotowe
     Wszystkie ramy serii 200, a ściślej mówiąc wmontowane w nie transformatory, czy też zasilacze, zasilane są z sieci prądu zmiennego 220V +5%/-10% 50Hz o klasie ochrony przepięciowej 1,5kV.

Akcesoria:
Kosz przyłączeniowy KF 201 - dla wzmacniaczy fonicznych w ramach RW 231 i RW 323
Kosz przyłączeniowy KW 201 - dla wzmacniaczy wizyjnych w ramach RW 231 i RW 2321) Przyłącza do doprowadzenia sygnałów zewnętrznych do wszystkich typów ram (przyłącza "na kable") nie wchodzę w skład ich wyposażenia standardowego ram i muszą być zamawiane oddzielnie
 
POWRÓT

RAMY WZMACNIACZY serii 300

   Ramy wzmacniaczy serii 300 służą do montowania w nich wzmacniaczy fonicznych serii 300.
     Aktualnie dostępne są następujące ramy serii 300:
- Rama RW 313,
- Rama RW 331, RW 332.

     Rama RW 313 jest standardową ramą 19"o wysokości 1U. Można montować w niej do 4 dowolnych rodzajów wzmacniaczy fonicznych serii 300 z płytą czołową przystosowaną do mocowania poziomego (patrz opisy wzmacniaczy). Jeśli w ramie mają być montowane wzmacniacze mikrofonowe WMF 321 i WMF 322 wykorzystywane do zasilania mikrofonów w systemie PHANTOM, to należy stosować specjalne wykonanie ramy oznaczone jako RW 313/P.
     Rama wyposażona jest w niestabilizowany zasilacz 24V, z którego zasilane są poszczególne wzmacniacze. Ramy z oznaczeniem RW 313/P mają dodatkowo przetwornice DC/DC o napięciu wyjściowym 48V, przeznaczone do zasilania mikrofonów napięciem PHANTOM. Przyłącza zewnętrzne wzmacniaczy usytuowane są na tylnej ścianie ramy i są połączone z gniazdami wzmacniaczy przewodami taśmowymi. Jako przyłącza wejściowe ramy wykorzystano gniazda D-sub 9F, a jako przyłącza wyjściowe wtyki D-sub 25M. Napięcie zasilające doprowadzone jest do ramy poprzez wtyk sieciowy EUROPA. Rama przystosowana jest do zasilania z sieci prądu zmiennego 220V +5%/-10%, 50Hz o klasie ochrony 1,5kV. Poza tym rama wyposażona jest w zaciski śrubowe służące do dołączania masy elektrycznej (0V) i masy ochronnej.
     Ramy RW 331 i RW 332 są standardowymi ramami 19"o wysokości 3U. Można w nich montować do 10 dowolnych rodzajów wzmacniaczy serii 300 z płytą czołową przystosowaną do mocowania pionowego (patrz opisy wzmacniaczy).
     Standardowo ramy wyposażone są w zasilacze impulsowe AC/DC 24V typu PSU 617/24 oraz platery rozprowadzające zasilanie.
     Rama RW 332 przystosowana jest dodatkowo do rezerwowania zasilania z zewnętrznego źródła prądu stałego 24V. Ramy RW 332 można też łączyć parami tak, aby zasilacz jednej ramy pełnił funkcję zasilacza rezerwowego dla drugiej ramy i odwrotnie (wydajność prądowa jednego zasilacza jest wystarczająca dla pokrycia poboru prądu dowolnych 20 wzmacniaczy serii 300).
     Ramy z oznaczeniem RW 331/P i RW 332/P mają dodatkowo wbudowane przetwornice DC/DC o napięciu wyjściowym 48V, przeznaczone do zasilania mikrofonów napięciem PHANTOM. Tego rodzaju ramy należy stosować wtedy gdy przewiduje się, że będą w nich montowane wzmacniacze mikrofonowe WMF 311 i WMF 312 współpracujące z mikrofonami zasilanymi w systemie PHANTOM 48V.
     Przyłącza zewnętrzne wzmacniaczy w ramach RW 331 i RW 332 stanowią kosze przyłączeniowe o oznaczeniach KF 301, KF 302 i KF 303. Kosze te nakładane są z tyłu na wtyki wzmacniaczy i mocowane są do tylnych belek wsporczych ramy. Kosze nie wchodzą w skład wyposażenia ramy i muszą być zamawiane oddzielnie (według potrzeb).
     Rodzaje przyłączy sygnałowych dla różnych typów koszy podaje poniższa tabela.

     Ramy RW 331 i RW 332, a ściślej mówiąc znajdujące się w nich zasilacze, zasilane są z sieci prądu zmiennego 220V +5%/-10%, 50Hz o klasie ochrony 1,5kV. Do dołączania zasilania do ramy służy wtyk sieciowy EUROPA.
     Rama RW 332 ma dodatkowo wtyk D-sub 9 służący do dołączania zasilania rezerwowego 24V DC. Złącze to może być wykorzystywane także do wzajemnego rezerwowania zasilania między ramami.
 
 
     Ramy RW 331 i RW 332 wyposażone są w zaciski śrubowe służące do dołączania masy elektrycznej (0V) oraz masy ochronnej.

Akcesoria:
Kosz przyłączeniowy KF 301
Kosz przyłączeniowy KF 302
Kosz przyłączeniowy KF 3031) Przyłącza do doprowadzenia sygnałów zewnętrznych do wszystkich typów ram (przyłącza "na kable") nie wchodzę w skład ich wyposażenia standardowego i muszą być zamawiane oddzielnie
 
POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10